Novosti

Polaganje pripravničkog ispita za zdravstvene ...

Polaganje pripravničkog ispita za zdravstvene radnike sa završenom srednjom ...

Naredba od 29.07.2021.godine

Preuzmi dokumente: Naredba od 29.07.2021.godine Sve Naredbe, Uredbe i ...

Naredbe i preporuke od 15.07.2021.

Preuzmi dokumente: Naredbe i preporuke od 15.07.2021. Zaključak 15.07.2021. Sve ...

Rezultati Javnog poziva za odabir korisnika ...

Na objavljene liste subjekti male privrede imaju pravo prigovora koji se podnosi ...

Obavijest

.

Konačna odluka o izboru banke za plasman ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru banke za plasman posebne kreditne linije ...

Obavještenje

Obavještavamo imaoce pravosnažnih sudskih odluka- tražitelje izvršenja, ...

Obavijest davaocima usluga koji pružaju ...

Obavještavamo sva pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja ...

Uredba o dopuni Uredbe o vrsti prihoda i ...

Uredba o dopuni Uredbe o vrsti prihoda i načina i rokova raspodjele

Zaključak o ispravci greške

Zaključak o ispravci greške

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

04.11.2020

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama ...

Ovim putem obavještavamo sve građane Unsko-sanskog kantona da Ministarstvo ...

17.09.2020

Javna rasprava

Javna rasprava

20.07.2020

Ministarstvo privrede organiziralo je i sprovelo ...

U periodu od 15.07.2020. do 17.07.2020. godine, Ministarstvo privrede organiziralo ...

18.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

PREUZMI DOKUMENT: Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o prijavljivanju ...

Javni pozivi i konkursi

20.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Molimo da na web stranici Vlade objavite sljedeći tekst kao i prilog, kako slijedi: Zakonom ...

19.10.2021

Javni poziv za prijavu kandidata za člana/voditelja ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prijavu kandidata za člana/voditelja stručnog ...

19.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

19.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Preuzmi dokument: Trogodišnji plan rada Ministarstva zdravstva, ...

Javne Nabavke

18.10.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

13.09.2021

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol