Novosti

Kovačević Džemal - povlačenje međunarodne ...

     Sektoru kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva ...

KOVAČEVIĆ DŽEVAD - MEĐUNARODNA POTJERNICA

KOVAČEVIĆ DŽEVAD, sin Mehe, rođen 20.01.1985.godine u mjestu Kudići, ...

KOVAČEVIĆ DŽEMAL - MEĐUNARODNA POTJERNICA

KOVAČEVIĆ DŽEMAL, sin Mehe, rođen 19.06.1983.godine u Velikoj Kladuši. osuđen ...

Duvnjak Boris - povlačenje međunarodne ...

    Sektoru kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva ...

HANDANAGIĆ R. BRKIĆ ASIMA - MEĐUNARODNA ...

Handanagić r. Brkić Asima, kći Mure, rođena 11.05.1970.godine u Bihaću krivično ...

Ferkić Nijaz - povlačenje međunarodne ...

    Sektoru kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva ...

BEGANOVIĆ SUAD - MEĐUNARODNA POTJERNICA

   Beganović Suad, zv. “Brkin”, sin Jusufa, rođen ...

FERKIĆ NIJAZ - MEĐUNARODNA POTJERNICA

Ferkić Nijaz, sin Hase, rođen 18.04.1987.godine u Velikoj Kladuši. Izdržavanje ...

Fazlić Fikret - povlačenje međunarodne ...

    Sektoru kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva ...

Handanagić r. Brkić Asima - obustava međunarodne ...

    Sektoru kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva ...

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Bosanska ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

24.05.2022

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

20.05.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

17.05.2022

Javni poziv: Pozivaju se imaoci pravosnažnih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-4477/2022 od 12.05.2022.godine, ...

22.04.2022

Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja (Ured ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...