Održan sastanak sa predstavnicima Sindikata obrazovanja

17.03.2022 - 16:25 by Administrator

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Almin Hopovac sastali su se danas sa predstavnicima Sindikata obrazovanja.

Analizom  činjeničnog stanja u realizaciji zahtjeva koje su  sindikati istakli u prethodnom periodu, ukazano je da je Vlada USK, po  zahtjevima Sindikata u protekle 3 godine, realizirala: izmirenje svih zatečenih obaveza prema uposlenima u obrazovanju koje nemaju karakter plaća (putni troškovi, otpremnine, bolovanja, regresi), povećanje osnovice za obračun plata sa 290 KM na 302 KM;donošenje Kolektivnog ugovora na period od 3 godine i sustizanje isplate plaća. 

Dogovoreno je, na traženje predstavnika Sindikata, dalje poštivanje i primjena prava iz Kolektivnog ugovora a koji se odnose na visinu iznosa plaće za sekretare škola po Kolektivnom ugovoru  i primjenu člana 36. Kolektivnog ugovora koji se odnosi na otežane uslove rada te je zaduženo  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK da sa Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne politike USK utvrdi način realizacije dijela Kolektivnog ugovora koji se odnosi na sistematske preglede uposlenih u obrazovanju, a u skladu sa planiranim sredstvima  budžeta za 2022. godinu. Dogovorena je i izrada jedinstvenog skalara za obračun putnih troškova za sve budžetske korisnike.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi USK će oformiti zajedničko radno tijelo, u čijem će sastavu biti predstavnici Pedagoškog zavoda USK, Ministarstva  i predstavnici Sindikata obrazovanja  a  ovo radno tijelo će pristupiti usklađivanju postojećeg Pravilnika o napredovanju za  srednje obrazovanje i izradi Pravilnika o napredovanju za osnovno obrazovanje, te će zajednički raditi na modalitetima za jačanje  Pedagoškog zavoda USK za implementaciju navedenih pravilnika. 

Prijedlog predstavnika Vlade USK vezan za  osnovice za obračun plaća uposlenima osnovnog, srednjeg i predškolskog obrazovanja jest povećanje  osnovice u visini od 320 KM sa početkom primjene od aprila, odnosno sa aprilskom platom za 2022. godinu a ukoliko u budućim pregovorima sa sindikatima ostalih budžetskih korisnika bude pokrenuto pitanje izmjene isplatnog boda u pregovore o zajedničkoj primjeni boda će biti uključeni i predstavnici Sindikata obrazovanja.

Predstavnici resornog ministarstva u Vladi USK i predstavnici Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja će u narednom periodu dogovarati izmjene i dopune Pravilnika o tehnološkom višku, a najkasnije do bodovanja za narednu školsku godinu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

14.10.2019

Javna rasprava: ZAKON O PRIZNAVANJU INOSTRANIH ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona organizira:   JAVNU ...

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

24.05.2022

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

05.04.2022

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

25.03.2022

Javni poziv za dostavu ponuda za stručno ...

Prezumi dokument: Javni poziv za dostavu ponuda za stručno osposobljavanje

25.03.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

24.02.2022

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

Istaknuto:


Kontakti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 
obrazovanje@vladausk.ba
ID broj: 
4200666010004
 
Radno vrijeme sa strankama:
Utorak i četvrtak od 8 do 10.30 sati
 
MINISTAR  
Almin Hopovac
Telefon: +387 37 316 - 067
obrazovanje@vladausk.ba
 
CENTRALA  
Telefon: +387(0)37 316-000

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava