Indeks kvaliteta zraka: Bihac
Datum: 23.10.2021.
Vrijeme: 15:29h
Temperatura: 11°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 5 1
pm10: 7 1
CO: 390 250
O3: 60 84
SO2: 5 0.34
NO2: -1 0.81
Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Novosti


Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Preuzmi dokument: Trogodišnji plan rada Ministarstva za pitanja ...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava ...

Potpisivanje ugovora o stipendiranju sa stipendistima ...

U Bihaću je danas organizovano potpisivanje ugovora o stipendiranju sa stipendistima ...

Lista kandidata koji su dobili stipendiju ...

Lista kandidata koji su dobili stipendiju za akademsku 2020./2021. godinu: PREUZMI ...

Okončana višednevna manifestacija „Izačiću, ...

Radi se o tradicionalnoj manifestaciji koja je zapravo prisjećanje i podsjećanje ...

General Dudaković razgovarao sa ministrom ...

Atif Dudaković, komandant ratnog sastava 5. korpusa Armije BiH posjetio je Ministarstvo ...

Obavijest za kandidate za prijem državnih ...

Obavijest za kandidate za prijem državnih službenika.

Javni poziv: Jednokratna novčana pomoć

Preuzmi dokument: Javni poziv: Jednokratna novčana pomoć

Javni konkurs za prijem državnih službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno ...

Organizirano javno praćenje izricanja drugostepene ...

Savez logoraša u BiH, zajedno sa Udruženjem logoraša općine Sanski ...

Posljednje sjednice i Odluke Vlade Unsko - sanskog kantona:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

18.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Preuzmi dokument: Trogodišnji plan rada Ministarstva za pitanja ...

08.10.2021

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava ...

11.06.2021

Javni poziv: Jednokratna novčana pomoć

Preuzmi dokument: Javni poziv: Jednokratna novčana pomoć

10.06.2021

Javni konkurs za prijem državnih službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno ...

Javne Nabavke

18.10.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

Ministarstvo za pitanje boraca i RVI
Ulica Vazduhoplovne grupe br.3
(zgrada „Doma pilota“)
borci@vladausk.ba
ID: 4263252770009

Ministar
Samir Jašaragić, magistar ekonomije
Telefon: +387 (0) 37 316-129
Fax: +387 (0) 37 316-131
Centrala tel. +387 (0) 37 316-050
borci@vladausk.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Fevzija Karabegović, dipl. pravnik
Telefon: +387 (0) 37 316 136
Fax; +387 (o) 37 316-131
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA FINASIJSKO-RAČUNOVODSTVENE I INFORMACIONE POSLOVE
Stručni savjetnik Muhamed Memić, dipl.ecc
Telefon: +387(0) 37 316-135
Fax; +387(0) 37 316-131
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
Pomoćnik ministra Sebina Mašić, dipl. pravnik
Telefon: +387(0) 37 316-134
Fax; +387(0) 37 316-131
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA OČUVANJE I PROMOCIJU VRIJEDNOSTI ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA
Pomoćnik ministra Dženan Akmadžić, dipl. pravnik
Telefon: +387(0) 37 316-135
Fax; +387(0) 37 316-131
borci@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

21.10.2021

  .

Obavještenja iz ministarstava

21.10.2021

  .