Bihac
Datum: 08.12.2021.
Vrijeme: 13h
Temperatura: 6°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 21 64
pm10: 24 24
CO: 751 8
O3: 54 23
SO2: 3 1
NO2: 19 10
Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Novosti


Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Molimo da na web stranici Vlade objavite sljedeći tekst kao i prilog, kako slijedi: Zakonom ...

Obavijest o pozivu za iskazivanje interesa

Obavijest o pozivu za iskazivanje interesa

Ministrica pravosuđa i uprave u posjeti ...

Ines Pušac, ministarica pravosuđa i uprave u Vladi Unsko-sanskog kantona, ...

Ministrica pravosuđa i uprave u posjeti ...

U sklopu programa radnih posjeta pravosudnim institucijama Ines Pušac, ministarica ...

Obavještenje

Obavještavamo imaoce pravosnažnih sudskih odluka- tražitelje izvršenja, ...

Ministrica pravosuđa i uprave posjetila ...

Ines Pušac, ministarica pravosuđa i uprave u Vladi Unsko-sanskog kantona ...

Radni sastanak sa predstavnicima Regionalne ...

​Ines Pušac, ministrica pravosuđa i uprave u Vladi Unsko-sanskog kantona, ...

Oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA  Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim ...

Sastanak sa gradskim i općinskim pravobraniocima

Ministarstvo pravosuđa i uprave Vlade Unsko-sanskog kantona organizovalo je danas, ...

BGI se pridružila sporazumu o saradnji između ...

U Bihaću je, u kabinetu premijera USK Mustafe Ružnića, organizovano potpisivanje ...

Posljednje sjednice i Odluke Vlade Unsko - sanskog kantona:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

18.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

PREUZMI DOKUMENT: Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o prijavljivanju ...

12.11.2019

Obavijest i poziv na javnu raspravu

Preuzmi dokumente: Obavijest i poziv na javnu raspravu Zakon o izmjenama ...

Javni pozivi i konkursi

20.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Molimo da na web stranici Vlade objavite sljedeći tekst kao i prilog, kako slijedi: Zakonom ...

22.07.2021

Obavijest o pozivu za iskazivanje interesa

Obavijest o pozivu za iskazivanje interesa

16.03.2021

Oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA  Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim ...

18.12.2020

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

Preuzmi dokument: Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada Unsko-sanskog kantona ...

Javne Nabavke

29.11.2021

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

16.11.2021

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, ...

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, brusilica i instrumenata

08.11.2021

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

26.10.2021

Nabavka usluga postavljanja zidnih i podnih obloga

Nabavka usluga postavljanja zidnih i podnih obloga

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba
Fax: +387227782
ID broj Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko - sanskog kantona:
4263250130002

Ministrica
Ines Pušac
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba

Glavni kantonalni upravni inspektor 
Aladin Ćehić,dipl.pravnik
Telefon: 037316017
aladin.cehic@vladausk.ba


Viši referent za kancelarijsko poslovanje i administrativno tehničke poslove 
Badić Naila
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za pravosuđe, upravu i upravljanje ljudskim resursima 
Vahid Ćoralić,dipl.pravnik
Telefon: +387316029
vahid.coralic@vladausk.ba


Šef Odsjeka za pravosuđe, izvršenje alternativnih krivičnih sankcija i registar udruženja
Mumin Nezić,dipl.pravnik
Telefon: 037316030
mumin.nezic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za strateško planiranje, upravljanje razvojem, EU integracije i poslove operativne jedinice trezora​ 
Dragan Polimanac,dipl.pravnik
Telefon: +387316029
dragan.polimanac@vladausk.ba

Stručni savjetnik za upravu i upravljanje ljudskim resursima
Eldina Bekonjić,dipl.pravnik
Telefon: 037316030
eldinabekonjic@outlook.com


Šef odsjeka za poslove operativne jedinice trezora
Senka Jogić, Bakalaureat/bachelor poslovnog menadžmenta
Telefon: 037316140
senka.jogic@vladausk.ba


Viši samostalni referent za kontrolu i unos podataka 
Senada Pavičić
Telefon: 037316092
senada.pavicic@vladausk.ba

CENTRALA
Telefon: +387(0)37 316-000 

Obavještenja iz Vlade

07.12.2021

.

Obavještenja iz ministarstava

07.12.2021

.