Prezentacija idejnog rješenja novog objekta Doma zdravlja u Bihaću

11.01.2022 - 15:22 by Administrator

U Bihaću je danas organizovana prezentacija idejnog rješenja za gradnju novog objekta Doma zdravlja u Bihaću. Prezentaciju su organizovali predstavnici kantonalne vlasti i menadžment Doma zdravlja Bihać a prezentirano rješenje, odabrano nakon provedenog konkursa koji je raspisao DZ Bihać, potpisuje Miron Ibrahimpašić, IN/OUT arh studio iz Bihaća.

- Novu 2022. godinu počinjemo prezentacijom kapitalnog projekta izgradnje Doma zdravlja u Bihaću. Vlada Unsko-sanskog kantona imenovala je, odmah nakon potresa u kojem je postojeći objekat oštećen, radni tim koji je stručno i finansijski pratio potrebe DZ Bihać i u organizaciji rada i u procesu koji zakonski prethodi izgradnji novog objekta. Finansijska konstrukcija je osigurana, inicijativom zastupnika iz Skupštine, planirana su tri miliona KM u prijedlogu budžeta za ovu godinu, kazao je Mustafa Ružnić, premijer USK.

Tokom zemljotresa, sa epicentrom u Petrinji, u susjednoj Hrvatskoj prošle godine postojeći objekat Doma zdravlja u Bihaću je pretrpio velika oštećenja te se, s aspekta sigurnosti, javila potreba da se u sklopu postojeće parcele u vlasništvu DZ Bihać, izgradi novi objekat kojim bi se osigurala zdravstvena sigurnost svih korisnika ove ustanove.

Fatka Kulenović, zastupnica u Skupštini USK, na prezentaciji je istakla da ovim zvanično započinje druga faza u procesu i nakon idejnog rješenja kreće se u realizaciju kapitalnog projekta izgradnje objekta.

Po inicijativi zastupnika Parlamenta FBiH Vlada F BiH je također osigurala tri miliona KM za izgradnju novog objekta.

- Naredna faza je kompletiranje dokumentacije za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole u Gradskoj upravi Bihać. Gruba procjena je da će izgradnja novog objekta koštati oko 8 miliona KM a period izgradnje, procjenjuje se na godinu i pol do dvije, kaže direktor DZ Bihać Ademir Jusufagić.

Ministar za građenje Adnan Alagić i ministar zdravstva Muris Halkić ocijenili su da je odabrani rad ponudio odlično rješenje te da će, po završetku izgradnje, Bihać imati najbolji objekat Doma zdravlja u BiH.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

17.09.2020

Javna rasprava

Javna rasprava

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

02.11.2021

Javni konkurs za prijem u radni odnos na ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme: ...

19.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Preuzmi dokument: Trogodišnji plan rada Ministarstva zdravstva, ...

07.10.2021

Javni poziv proizvođačima lijekova/nosiocima ...

Na osnovu člana 5. i 8. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije ...

01.09.2021

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje ...

Preuzmi dokumentaciju: Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata, ...

Javne Nabavke

07.01.2022

Odluka: Usvaja se žalba ponuđača "Sarajevo ...

Preuzmi dokument: Odluka: Usvaja se žalba ponuđača "Sarajevo osiguranje" ...

07.01.2022

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog ...

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma Ured Vlade USK-a 01.01. ...

31.12.2021

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

31.12.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata