Sastanak sa predstavnicima JP Unsko-sanske šume, Privredne komore USK i dopredsjedavajućim Skupštine USK

20.12.2021 - 18:06 by Administrator

Samra Mehić, ministrica privrede u Vladi Unsko-sanskog kantona organizovala je danas sastanak sa sa predstavnicima  JP Unsko-sanske šume kojem su prisustvovali i predsjednik Privredne komore USK  Enes Ružnić i dopredsjedavajući Skupštine USK Nisvet Jusić.

Sastanak je tematski posvećen zaštiti domaćih proizvođača u drvoprerađivačkoj industriji te su analizirane sugestije iz realnog sektora i struke. Riječi je bilo i o kriterijima za raspodjelu sirovine u drvnoj industriji tokom 2021 godine kao i projekcijama za narednu godinu.

- Zaključili smo na ovom sastanku da  prioritet u raspodjeli drvnih sortimenata, koje vrše Unsko sanske šume trebaju imati kupci sa područja Unsko sanskog kantona.

U procesu raspodjele sirovine trebaju se napraviti kriteriji u cilju stimulacije finalizacije proizvodnje, kazala je ministrica Mehić.

Ministarstvo privrede je stava da sektor drvne industurije ima razvojnu šansu u povećanju stepena finalizacije proizvoda od drveta, a preduvjet za to jest sigurno   snabdijevanje sirovinom drvoprerađivačkih kapaciteta.

Ministarstvo privrede Vlade USK će u 2022. godini planirati  i posebne poticajne mjere za razvoj drvne industrije i finalizaciju stepena proizvodnje a Privredna komora će, početkom 2022. godine, organizovati okrugli stol na temu Perspektive razvoja drvne industrije na području USK.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

20.07.2020

Ministarstvo privrede organiziralo je i sprovelo ...

U periodu od 15.07.2020. do 17.07.2020. godine, Ministarstvo privrede organiziralo ...

15.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokument: Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu F BiH

19.07.2019

Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o turizmu ...

Javni pozivi i konkursi

24.11.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

24.11.2021

Javni poziv za odabir korisnika kreditnih ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za odabir korisnika kreditnih sredstava uz subvencioniranje ...

15.11.2021

Javni poziv: Tekući transferi neprofitnim ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv: Tekući transferi neprofitnim ogranizacijama ...

30.09.2021

Javni poziv - Subvencije privrednim društvima ...

  Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava privredne ...

Javne Nabavke

07.01.2022

Odluka: Usvaja se žalba ponuđača "Sarajevo ...

Preuzmi dokument: Odluka: Usvaja se žalba ponuđača "Sarajevo osiguranje" ...

07.01.2022

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog ...

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma Ured Vlade USK-a 01.01. ...

31.12.2021

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

31.12.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

JAVNO - PRIVATNO 
partnerstvo USK

 

PROMO:

Zeleni kanton ||  ENG version


Vrata Bosne ||  ENG version


Odmor kakav zaslužujete /  ENG version


Kanton voda i rijeka ||  ENG version


Gata Ilidža ||  ENG version


Kontakti

Ministarstvo privrede
Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel.:+387 (0) 37 316033
Fax: +387 (0) 37 227783
e-mail: privreda@vladausk.ba
ID broj: 4263251020006

MINISTRICA
Samra Mehić
Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel.:+38737316035
e-mail: privreda@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava