Sporazum o produženju važenja postojećeg Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH

27.01.2021 - 15:54 by Administrator

U prostorijama Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, dana 25.01.2021. godine potpisan je Sporazum o produženju važenja postojećeg Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH („Službene novine FBiH broj 6/20). Potpisivanju Sporazuma su pristupili: Samir Kurtović, ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika; Edin Forto, Premjer kantona Sarajevo; Nataša Danojlić, Ministrica za pravosuđe Bosansko-podrinskog kantona Goražde; Asim Dizdrarević, Ministar pravosuđa i uprave za Vladu Unsko-sanskog kantona; Zoran Marković, Ministar pravosuđa i uprave za Vladu Srednjobosanskog kantona; Suad Balić, Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave za Vladu Hercegovačko-neretvanske županije/kantona; Đuro Topić, Predsjednik Vlade Županije Posavske, a Vlada Zeničko-dobojskog kantona je dala saglasnost na produženje Kolektivnog ugovora. 

Zahvaljujući važećem Kolektivnom ugovoru, koji je postignut nakon dugotrajnih pregovora, a na  obostrano zadovoljstvo svih socijalnih partnera, važno je istaći da se isti poštovao za vrijeme trajanja i da nije bilo nikakvih novih utuženja, a što daje dodatnu pravnu sigurnost državnim službenicima i namještenicima sa jedne strane i pravnu sigurnost i stabilnost budžeta Federacije, kantona, gradova i općina, kao poslodavcima sa druge strane. 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

18.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

PREUZMI DOKUMENT: Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o prijavljivanju ...

12.11.2019

Obavijest i poziv na javnu raspravu

Preuzmi dokumente: Obavijest i poziv na javnu raspravu Zakon o izmjenama ...

Javni pozivi i konkursi

16.03.2021

Oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA  Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim ...

18.12.2020

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

Preuzmi dokument: Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada Unsko-sanskog kantona ...

31.08.2020

Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih manjina

15.06.2020

Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih ...

Preuzmi dokument u PDF-u: Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih ...

Javne Nabavke

11.05.2021

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila 

11.05.2021

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije ...

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

11.05.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

11.05.2021

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba
Fax: +387227782
ID broj Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko - sanskog kantona:
4263250130002

Ministrica
Ines Pušac
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba

Sekretar ministarstva
Tehirza Jakupović,dipl.pravnik
Telefon: 037316017
jakupovict@pravda.vladausk.ba

Glavni kantonalni upravni inspektor 
Aladin Ćehić,dipl.pravnik
Telefon: 037316017
aladin.cehic@vladausk.ba


Viši referent za kancelarijsko poslovanje i administrativno tehničke poslove 
Badić Naila
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za pravosuđe, upravu i upravljanje ljudskim resursima 
Vahid Ćoralić,dipl.pravnik
Telefon: +387316029

Šef Odsjeka za pravosuđe, izvršenje alternativnih krivičnih sankcija i registar udruženja
Mumin Nezić,dipl.pravnik
Telefon: 037316030
mumin.nezic@vladausk.ba

Stručni savjetnik za pravosuđe i vođenje Registra udruženja 
Dragan Polimanac,dipl.pravnik
Telefon: +387316029
dragan.polimanac@vladausk.ba

Stručni saradnik za upravu i ljudske resurse
Eldina Bekonjić,dipl.pravnik
Telefon: 037316030
eldinabekonjic@outlook.com


Stručni savjetnik za poslove strateškog planiranja, koordinaciju donatorske pomoći i poslove operativne jedinice trezora
Senka Jogić, Bakalaureat/bachelor poslovnog menadžmenta
Telefon: 037316140
jogicsenka@gmail.com


Viši samostalni referent za kontrolu i unos podataka 
Senada Pavičić
Telefon: 037316092
senada.pavicic@vladausk.ba

CENTRALA
Telefon: +387(0)37 316-000 

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava