ASA grupacija dobila odobrenje za građenje dvije fotonaponske elektrane

17.12.2022 - 13:00 by Administrator

Mustafa Ružnić, premijer USK i Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko-sanskog kantona su predstavnicima ASA grupacije zvanično uručili odobrenja za građenje dvije fotonaponske elektrane ASA L1 i ASA L2, obje  instalisane nazivne snage po 4 MW, odobrene snage priključenja ukupno 8 MW, a čija gradnja je planirana na području općine Bosanski Petrovac.

ASA grupacija, kroz ASA energiju kao nosioca poslova, 2020. godine izrazila je opredijeljenost za ulaganje u objekte za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, konkretno u izgradnju solarnih elektrana na području USK. Danas su predstavnici grupacije zvanično preuzeli odobrenja za građenje.

Premijer Ružnić i ministar Alagić, zahvalili su predstavnicima investitora i poželjeli im uspješan rad na realizaciji projekta koji stavlja resurse obnovljive energije u svrhu razvoja i koji je ulaganje  u energetsku sigurnost države kao i  ulaganje u zaštitu okoliša a uz to donosi i dodatno poboljšanje privrednog ambijenta.

- Pored toga što smo USK doveli na korak do zavidne energetske stabilnosti kroz proizvodnju čiste energije, imamo i konkretne rezultate naših napora da potaknemo projekte  proizvodnje čiste energije stvaranjem povoljnog okruženja za investicije. Krajina ima potencijale energije vjetra i sunca ali trebalo je stvoriti uvjete za korištenje ovih resursa i privlačenje investitora jer je riječ  o višemilionskim ulaganjima u projekte izgradnje postrojenja a kojima prethodi dugotrajna pripremna procedura. Sa ovim, imamo odobrenu  gradnju tri postrojenja a u završnim pripremama  i dozvole za gradnju još tri solarne elektrane,  također na području Bosanskog Petrovca, kaže premijer Ružnić.

Premijer USK i ministar Alagić ukazuju da je cijeli proces zahtijevao efikasnost, odgovornost i timski rad. 

- Kvalitetna koordinacija i saradnja ministarstava za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline, privrede te poljoprivrede i šumarstva, odgovoran i efiksan rad zaposlenih pokazao je da je ovaj Kanton spreman i odgovoran partner investitorima, a to potvrđuje i današnja najava ASA grupacije da, pored ovog, planiraju i nove projekte na području našeg Kantona, kaže ministar Alagić.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Bosanska ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

04.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Bosanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

08.03.2023

Javni poziv na uvid u idejni rudarski projekat ...

Javni poziv na uvid u idejni rudarski projekat eksploatacije dolomita na PK "Šišići" ...

26.02.2023

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za ...

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za izgradnju fotonaponske elektrane "Carpet ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...

07.12.2022

OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATU ...

OBAVJEŠTENJE PONUĐAÄŒIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE  -OTVORENI ...

04.11.2022

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ...

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ( PREUZMI DOKUMENT )

04.11.2022

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka nabavke putem direktnog sporazuma ( PREUZMI ...

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Senad Dizdarić

Telefon: +387 37 316 041

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za projekte, strateško planiranje, ekonomsko-finansijske i opće poslove
Sanela Družić, dipl.ecc.
Telefon: +387 37 316 010
sanela.druzic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava