„Dječija nedjelja” 2021.

27.09.2021 - 12:23 by Administrator

Svake godine u prvoj sedmici mjeseca oktobra u cijelom svijetu obilježava se „Dječija nedjelja”, nedjelja, u kojoj se promoviraju prava djeteta.

Ove godine na području Unsko-sanskog kantona dječija nedjela će se obiježiti u periodu od 04. do 10. oktobra 2021. godine, nizom prigodnih, višednevnih aktivnosti.

Kako bi finansijski osnažila aktivnosti vezana za Dječiju nedjelju, Vlada FBiH je donjela Odluku (Sl. novine FBiH, broj: 55/2021), kojom je utvrdila novčane iznose koji će se naplaćivati u tu svrhu, tokom cijlelog mjececa oktobra, i to:

  • 1 % na prodanu voznu kartu u međumjesnom i međunaradnom zeljezničkom, brodskom, avionskom i autobusnom prometu,
  • 1 % na poštanske pošiljke u unutrašnjem prometu, izuzev na pošiljke novina i časopisa,
  • 1 % na prodane ulaznice za kazališta, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice
  • 1 % na prodani nosač slike i zvuka (CD, DVD i slično).

 

Sredstva za dječiju nedjelju se mogu uplatiti na Depozitni račun za JP USK, broj: 338 000 2210005877, vrsta prihoda: 722425 (prihodi po osnovu Dječije nedjelje), Općina: 003

Ovom prilikom napominjemo da je uplata sredstava za Dječiju nedjelju  zakonska obaveza, te pozivamo sve relevantne subjekte (pravne i fizičke) da postupe u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

04.11.2020

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama ...

Ovim putem obavještavamo sve građane Unsko-sanskog kantona da Ministarstvo ...

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

17.05.2022

Javni poziv: Pozivaju se imaoci pravosnažnih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-4477/2022 od 12.05.2022.godine, ...

15.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

30.07.2021

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

30.07.2021

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi konkurs: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

Javne Nabavke

02.08.2022

Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga interne ...

Preuzmi dokument: Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga interne reprezentacije ...

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...