Otvorena sedma međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni- Svjetski dan zaštite okoliša

09.06.2022 - 14:26 by Administrator

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću sa Univerzitetom u Novoj Gorici i Fakultetom za primijenjenu ekologiju Futura iz Beograda, u saradnji sa Ministarstvom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona organizatori su 7. međunarodne naučno-stručne konferencije ”5. juni-Svjetski dan zaštite okoliša”, koja je danas počela sa radom u Bihaću.

Konferenciji prisustvuje značajan broj učesnika a pozdravnim govorima obratili su im se: Fadil Islamović, rektor Univerziteta u Bihaću, Husein Vilić, dekan Biotehničkog fakulteta, Jasmina Ibrahimpašić, predsjednica organizacionog odbora ovog naučnog skupa, predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić a konferenciju je zvanično otvorio Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko - sanskog kantona.

- Ove godine Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se pod sloganom „Samo jedna Zemlja“. Ova snažna poruka upućuje nas da sva mi, svako u svom resoru, mora doprinijeti zaštiti okoliša kako bi rezultati zajedničkog rada doprinijeli rješavanju krize klime, bioraznolikosti i onečišćenja. Samo zajedničkim, koordiniranim radom možemo postići cilj, a ovdje je cilj postizanje održivog razvoja. Očuvanje naše planete, ovisi o djelovanju svakog pojedinca i svake zajednice, svake vlade, firme i naučne zajednice, a sve u interesu budućih generacija.

Zato obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša mora biti u fokusu pažnje javnosti, uključujući i političku jer očuvanje okoliša mora biti agenda svakog ozbiljnog subjekta, svake Vlade koja će podržati konkretno djelovanje i akcije i podizanje svijesti u oblasti zaštite okoliša. Želim da zahvalim Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vlade USK, koje je svijetli primjer osviještenog djelovanja u ovoj oblasti i primjer dobre prakse u našoj domovini ali i širem regionu kao i Biotehničkom fakultetu na stručnom angažmanu i vjerujem da će naučna javnost, nakon ove konferencije, biti bogatija za nove naučne radove koji će doprinijeti realizaciji ciljeva održivog razvoja i obrazovanju novih generacija istraživača, kazao je premijer Ružnić.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Bosanska ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

04.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Bosanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

30.06.2022

Javni pozivi na uvid u Idejni projekat Solarnog ...

Preuzmi dokument: Bjelajski Vaganac Lokacija 1 Bjelajski Vaganac Lokacija ...

23.06.2022

Javni poziv za kandidivanje Programa utroška ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za kandidivanje Programa utroška sredstava ...

10.06.2022

Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika na ...

08.06.2022

Javni poziv

.

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
ADNAN ALAGIĆ

Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava