227. sjednica Vlade USK

13.04.2021 - 19:05 by Administrator

U Bihaću je danas održana sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj je, između ostalog, razmatran Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2021.godinu i Odluka o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a za 2021.godinu, te su upućeni Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.
Ukupni prihodi Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona planirani su u iznosu od 105.407.641,67 KM, a osnova za procjenu i planiranje prihoda Zavoda je Zakon o doprinosima FBiH, Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje Zavoda kojom su propisani obveznici,osnovice i stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području USK uz primjenu načina obračuna plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak kao i broja prijavljenih osiguranika na zdravstveno osiguranje uzimajući u obzir stopu rasta prihoda vanbudžetskih fondova, a prema revidiranoj projekciji prihoda za 2020. godinu kao i procjene istih za period 2021.-2023. godine koja je iskazana Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Federalnog ministarstva financija. Iznos uključuje i sredstva u iznosu od 1.882.904,43 KM se odnose na neraspoređeni višak prihoda nad rashodima u poslovanju Zavoda iz predhodne godine. U cilju obezbjeđivanja sredstava u skladu sa važećim propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja i procjenom potrebnih sredstava za financiranje zdravstvene zaštite, neophodno je angažovanje sredstava viška prihoda nad rashodima iz 2020. godine, navodi se u obrazloženju ZZO.

Ukupni rashodi Zavoda koji se podmiruju ovim financijskim planom su 105.334.248,62 KM i u odnosu na Financijski plan iz 2020.godine predviđeno je smanjenje rashoda a namjenski se planiraju za: rashode za zdravstvenu zaštitu, funkcionalne rashode Zavoda i naknade plaća i finansiranje liste lijekova

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

22.03.2021

Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim ...

22.01.2021

Javni poziv za nabavku usluga strcnog usavrsavanja

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja ...

07.01.2021

Grant neprofitnim organizacijama za korištenje ...

Preuzmi dokument: Odluka o dodjeli sredstava odabranim korisnicima na osnovu ...

07.12.2020

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

Javne Nabavke

20.04.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

20.04.2021

Nabavka uredske opreme

Nabavka uredske opreme

08.04.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

08.04.2021

Nabavka poklona

Nabavka poklona