Biometrijski pasoš

13.11.2018 - 13:30 by Administrator

Biometrijski pasoš

• Biometrijski pasoš BiH (građanski, diplomatski i službeni) izdaje se od 15. oktobra 2009. godine u skladu sa Zakonom o putnim ispravama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08 i 39/08).
• Izdavanje biometrijskih pasoša vrše u Federaciji Bosne i Hercegovine kantonalna ministarstva unutarnjih poslova, u Republici Srpskoj Ministarstvo unutarnjih poslova i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine Odjel za javni registar, prema mjestu prebivališta. Izdavanje diplomatskih pasoša vrši Ministarstvo vanjskih poslova BiH, a službenih pasoša Ministarstvo civilnih poslova BiH.
• Biometrijski ili elektronski pasoš je dokument koji sadrži elemente zaštite od falsificiranja i elektronski čip pomoću kojeg je moguća provjera identiteta na osnovu fizioloških karakteristika osobe koja je podvrgnuta nekoj kontroli. Građanski, diplomatski i službeni pasoši se međusobno razlikuju po reljefnoj izradi korica i različitim bojama i unutarnjem tekstu.
• Podaci o nosiocu pasoša personaliziraju se na drugoj stranici pasoša, a ugrađeni beskontaktni čip je elektronski personaliziran sa biometrijskim podacima vlasnika (fotografija, potpis, otisci prstiju).
• Sa aspekta vrste upisa i zaštite podataka u čipu, riječ je o extended access control (EAC) pasošu. Ovo je najnovija generacija biometrijskih pasoša koje zemlje članice Evropske unije, u skladu sa Regulativom EC 444/2009,  trebaju početi izdavati do 26. juna 2012. godine. EAC pasoši podrazumijevaju više digitalnih certifikata i posebnu zaštitu otiska prsta u odnosu na biometrijske pasoše prethodne generacije.

 

Osnovni podaci

• U okviru ovog dokumenta opisani su elementi zaštite obrasca putne isprave pred personalizaciju i nakon personalizacije. 
• Međutim, osnovna snaga sistema dokumenata u BiH jeste postupak i procedure koje se provode prilikom izdavanja dokumenata:
– on-line sistem u kome su uvezani svi organi koji izdaju pasoše i vrše uvid u dokumente na osnovu kojih se izdaju pasoši (lične karte, ulazni dokumenti – rodni list i uvjerenje o državljanstvu),
– prije personalizacije dokumenta vrši se biometrijska provjera podataka,
– svaka aktivnost na sistemu i svaki pristup podacima se loguje, 
– uveden je višeslojni sistem zaštite, od fizičke zaštite na lokacijama nadležnih organa, preko zaštite na nivou mreže, računara, pa do korištenja sistema digitalnog potpisa.
U sistem je uvezano preko 300 fizičkih lokacija MUP-ova, općina – matičnih ureda, diplomatsko-konzularna mreža (DKP), sa preko 800 korisnika koji direktno rade na procesu izdavanja pasoša.

Korice pasoša

• Korice pasoša su izrađene od sintetičkog materijala plave boje, a natpisi na njima su štampani otiskom zlatne boje. U ovisnosti od vrste pasoša (građanski, diplomatski, službeni), razlikuju se i natpisi na koricama. Na prednjoj strani korica nalazi se ICAO znak za elektronski pasoš.

 

Unutarnje stranice korica

• Unutarnje stranice korica su izrađene od zaštitnog papira. Pozitivni i negativni mikro tekst je sadržan u pozadinskoj sigurnosnoj štampi, kao i dubokoj štampi koja se može opipati. Sadrže motive koji se mogu provjeriti pod UV i IR svjetlom, kao i motiv štampan optički varijabilnom bojom.

 

Naslovna stranica pasoša

• Na naslovnoj stranici pasoša nalazi se serijski broj pasoša sa bar-kodom, kao i broj pasoša koji reagira pod UV svjetlom.

Stranica sa podacima

• Stranica sa podacima je izrađena od zaštitnog papira sa vodenim žigom sa grbom Bosne i Hercegovine i natpisom „BIH“. Stranica sa podacima je personalizirana sa podacima vlasnika pasoša. Ova stranica sadrži sekundarnu fotografiju (ghost image) i zaštićena je transparentnom kinegramskom folijom.

Unutarnje stranice pasoša

• Unutarnje stranice su izrađene od zaštitnog papira sa vodenim žigom i sadrže ugrađenu sigurnosnu nit. Unutarnje stranice od broja 3 do broja 32 su laserski perforirane sa serijskim brojem pasoša. Pozadinska sigurnosna štampa se sastoji od složenih linija i strukture protiv kopiranja i sadrži pozitivni i negativni mikro tekst. Pasoš je uvezan višebojnim koncem koji postaje fluorescentan pod UV svjetlom.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

31.03.2022

POZIV // Javna rasprava o Nacrtu Zakona o ...

Ovim putem obavještavamo građane da Ministarstvo unutrašnjih poslova, ...

Javni pozivi i konkursi

07.06.2022

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih ...

19.04.2022

PONOVNI JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ...

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-4163/2022 od dana ...

31.01.2022

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA ...

Komisija za izbor policijskih službenika u čin POLICAJAC, objavljuje: - LISTA ...

27.01.2022

Javni pozivi za zakup poslovnog prostora ...

Javni pozivi za zakup poslovnog prostora u Sanskom Mostu, Ključu i Cazinu (PREUZMI ...

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

27.06.2022

.

Obavještenja iz ministarstava

27.06.2022

.