Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalno pravobranilaštvo Bihać

22.03.2021 - 23:29 by Administrator

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13),člana 25. stav 2. Zakona o pravobranilaštvu ("Službeni glasnik Unsko­sanskog kantona", broj: 20/04 i 8/17), a u vezi sa Zaključkom Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-2723/2021 od 04.03.2021.godine,na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave,Vlada Unsko-sanskog kantona

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS 

za imenovanje na poziciju kantonalnog pravobranioca u Kantonalno pravobranilaštvo Bihać, koji je objavljen na službenoj web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona dana 18.12.2020.godine, u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 19.12.2020.godine, kao i u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 93/20 od 23.12.2020.godine, te raspisuje ponovni 

JAVNI OGLAS  za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalno pravobranilaštvo Bihać
(Preuzmi dokument)

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

22.03.2021

Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim ...

22.01.2021

Javni poziv za nabavku usluga strcnog usavrsavanja

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja ...

07.01.2021

Grant neprofitnim organizacijama za korištenje ...

Preuzmi dokument: Odluka o dodjeli sredstava odabranim korisnicima na osnovu ...

07.12.2020

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

Javne Nabavke

20.04.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

20.04.2021

Nabavka uredske opreme

Nabavka uredske opreme

08.04.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

08.04.2021

Nabavka poklona

Nabavka poklona