Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalno pravobranilaštvo Bihać

22.03.2021 - 23:29 by Administrator

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13),člana 25. stav 2. Zakona o pravobranilaštvu ("Službeni glasnik Unsko­sanskog kantona", broj: 20/04 i 8/17), a u vezi sa Zaključkom Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-2723/2021 od 04.03.2021.godine,na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave,Vlada Unsko-sanskog kantona

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS 

za imenovanje na poziciju kantonalnog pravobranioca u Kantonalno pravobranilaštvo Bihać, koji je objavljen na službenoj web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona dana 18.12.2020.godine, u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 19.12.2020.godine, kao i u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 93/20 od 23.12.2020.godine, te raspisuje ponovni 

JAVNI OGLAS  za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalno pravobranilaštvo Bihać
(Preuzmi dokument)

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

02.07.2021

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.07.2021

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u užem ...

25.06.2021

Javni poziv za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-3161/2021 od 18.06.2021.godine ...

22.06.2021

Školovanje na akademijama u Turskoj za 23 kadeta

Generalni  konzulat Republike Turske u Banja Luci obavještava zainteresovane ...

Javne Nabavke

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

16.07.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača