JAVNI POZIV

18.06.2019 - 12:40 by Administrator

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona  broj: 03-017-366/2019 od 06.05.2019.godine i Odluke Minstarstva unutrašnjih poslova USK broj: 05-01-14-535/19 od 03.06.2019.godine, objavljuje


JAVNI POZIV


I – PREDMET PRODAJE

Ministarstvo unutrašnjih poslova će izložiti prodaji prikupljene registarske tablice po cijeni i količini datoj u tabelarnom prikazu, a stvarna količina će se utvrditi vaganjem.

Tabela 1. - prikupljene registarske tablice
 
Predmet prodaje
    Jedinica mjere
    Količina
    Početna cijena

Stare registarske tablice    kg    cca 10.000 kg Al    1,80 KM/kg

         UKUPNO    
oko 18.000,00 KM
 

II-  NAČIN PRODAJE

Prodaja  registarskih tablica (aluminija) se vrši prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni kupci mogu pogledati predmet prodaje dana 27.06. (četvrtak) i 02.07.2019.godine (utorak) u vremenu od 0900h do 1000h , uz obaveznu prethodnu najavu dolaska Babić Hasanu, službeniku Ministarstva, na broj telefona 037/223-060.

Prodaja gore navedenih sredstava se će vršiti po principu viđeno kupljeno, te se naknadne reklamacije neće uvažavati.
Kupljena sredstva  preuzimaju se u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

III - UVJETI PRODAJE

Pravo učešća imaju sva  pravna i fizička lica.
Ponuda  treba da sadrži:
a)    iznos ponude izražen u KM
b)    dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene sredstva koje se prodaje

Kupcu i ostalim ponuđačima se povrat uplaćenog depozita vraća isti dan ukoliko su isti uplatili gotovinom na blagajni Ministarstva. Ukoliko su izvršili uplatu depozita putem Jedinstvenog računa Trezora USK, povrat se vrši u skladu sa Pravilnikom o procedurama povrata i preknjiženja više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa Trezora USK ( „Službeni glasnik USK“ broj 7/06,9/10).

U slučaju da kupac u roku od pet dana od dana izvršene prodaje odnosno od dana dobijanja obavještenja o okončanju postupka po prigovoru odustane od kupnje, isti gubi pravo na povrat depozita te će se smatrati da je javno nadmetanje neuspjelo i da će se po potrebi provesti postupak drugog javnog nadmetanja ili raspisati novi javni poziv.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, 502. Viteške brigade broj.2, Bihać 77 000, sa naznakom „Javni poziv za prodaju  – NE OTVARAJ“.
Kupac je dužan preuzeti predmet prodaje u  roku od pet (5) dana od dana zaključivanja ugovora uz predočenje dokaza o uplati kupoprodajne cijene.
Primopredaja kupljene robe će se izvršiti zapisničkim putem u prisustvu ovlaštenih lica obe ugovorne strane.

IV - OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda održat će se dana  08.07.2019.godine (ponedjeljak) u 1100h u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova USK ( Sala za sastanke). Otvaranju ponuda može da prisustvuje ovlaštena osoba ili zastupnik naveden u ponudi ponuđača uz prezentaciju punomoći.
Nepotpune i kasno prispjele ponude neće se razmatrati.
Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu za kupnju  po datumu i vremenu prijemnog štambilja pisarnice Ministarstva.

V - DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u vremenu predviđenom za razgledavanje.

 

                                                             M I N I S T A R
                                                                               
                                                             Nermin Kljajić

 

 

 

 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

31.03.2022

POZIV // Javna rasprava o Nacrtu Zakona o ...

Ovim putem obavještavamo građane da Ministarstvo unutrašnjih poslova, ...

Javni pozivi i konkursi

07.06.2022

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih ...

19.04.2022

PONOVNI JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ...

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-4163/2022 od dana ...

31.01.2022

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA ...

Komisija za izbor policijskih službenika u čin POLICAJAC, objavljuje: - LISTA ...

27.01.2022

Javni pozivi za zakup poslovnog prostora ...

Javni pozivi za zakup poslovnog prostora u Sanskom Mostu, Ključu i Cazinu (PREUZMI ...

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

27.06.2022

.

Obavještenja iz ministarstava

27.06.2022

.