Poziv na konsultacije na Strategiju za prevenciju korupcije Unsko-sanskog kantona 2022-2026 i Akcioni plana za provodenje Strategije za prevenciju korupcije Unsko-sanskog kantona 2022-2024

10.08.2022 - 20:04 by Administrator

Korupcija je ozbiljan problem u savremenom svijetu koja je, u različitim oblicima i razmjerama prisutna svugdje, pa i u ekonomski snažnim, demokratskim i organiziranim državama. Kao što su faktori koji utiču na stanje i razmjere korupcije raznovrsni, poput historijskih, društvenih, kulturoloških i političkih, tako su i posljedice korupcije u životu običnoga građanina i cjelokupnoga društva mnogobrojne i teške. Korupcija predstavlja posebnu opasnost za države u tranziciji, u kojima demokratski, institucionalni vrijednosni sistemi još nisu dovoljno izgrađeni. U takvim državama, neadekvatni pravni i politički mehanizmi ne pružaju dovoljno garancija za efikasnu kontrolu raspolaganja javnim ovlaštenjima, te njihova zloupotreba, zapravo predstavlja korupciju. Bosna i Hercegovina, kao tranzicijska zemlja, u posljednje vrijeme preduzima odredene sistematske aktivnosti na suprotstavljanju takvim zloupotrebama.

Borba protiv korupcije uključuje angažman velikog broja aktera razločitog karaktera, svih institucija, ustanova, upravnih organizacija, privatnog sektora, nevladinih i vladinih organizacija, međunarodnih organizacija, do svakog pojednica, institucije, što podrazumijeva inkluzivan i sveobuhvatan pristup. S obziroma na to da se na polju borbe protiv korupcije stalno unaprjeđuju medunarodni standardi, da način borbe protiv korupcije zavisi i od promjena u širem normativnom,  socijalnom i ekonomskom okviru zemlje te da strateški antikorupcijski dokumenti predviđaju stalnu nadogradnju, neophodno je dobre prakse iskoristiti prilikom izrade novih strateških dokumenata.Radno tijelo Vlade Unsko-sanskog kantona za borbu protiv korupcije je Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona o imenovanju Radnog tijela broj: 03-017-513/19  od  31.05.2019.godine zaduženo za izradu Strategije za prevenciju korupcije Unsko-sanskog kantona i Akciong plana za provodenje Strategije za prevenciju korupcije Unsko-sanskog kantona. S tim u vezi, Radno tijelo Iniciralo je proces izrade Strategije  i Akcionog plana za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog  kantona.

U saradnji sa Misijom OSCE, koji su dali veliku podršku u izradi navedenog dokumenta, organizirane su online radionice, za pomoć u izradi ovih značajnih dokumenata. Na online radnionicama pored predstavnika Radnog tijela za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona učestvovali su i predstavnici Tima za borbu protiv korupcije Kantona 10. Misija OSCE u BiH angažovala je konsultanta koji je pomagao u izradi dokumenata. Prilikom izrade strateških dokumenata korišten je prijedlog Model Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za potrebe izrade antikorupcijskih strateških dokumenata na entitetskom nivou, Brčko distriktu BiH i kantonalnom nivou vlasti u BiH. Predmetni Model Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije je dio dijela aktivnosti provedenih u okviru projekta "Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini" koji finansira Evropska unija.

U cilju transparentnosti i prikupljanja komentara i preporuka svih zainteresiranih, prije usvajanja dokumenti će biti dostupni na web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona.  Također, dokumenti su upućeni Ministarstvu pravosuđa i uprave, Uredu za zakonodavstvo Unsko-sanskog kantona, 

Agenciji za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije i Misiji OSCE u Bosni i Hercegovini na mišljenje.

Komentare i preporuke dostaviti na mail pristupinformacijama@mupusk.gov.ba, najkasnije do  dana 25.08.2022.godine.

Preuzmi dokumente:

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

21.09.2022

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

25.08.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

17.08.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju sekretara ...

10.08.2022

Poziv na konsultacije na Strategiju za prevenciju ...

Korupcija je ozbiljan problem u savremenom svijetu koja je, u različitim oblicima ...

Javne Nabavke

06.09.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

16.08.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 16.08.2022.

02.08.2022

Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga interne ...

Preuzmi dokument: Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga interne reprezentacije ...

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.