Zakoni

Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službeni glasnik USK-a broj:31/20) Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 54-19).pdf

Obrasci

Obrazac zahtjeva za izgradnju spomen obilježja Zahtjev za priznavanje prava na naknadu troškova dženaze-sahrane.pdf Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu.pdf Zahtjev za priznavanje prava na zdravštvenu zaštitu.pdf Zahtjev za priznavanje statusa branioca.pdf Zahtjev za priznavanje statusa član uže porodice umrlog branioca.pdf Obrazac zahtjeva za obilježavanje značajnih datuma 2022.

Pravilnici

Pravilnik o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na naknadu troškova dženaze - sahrane Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na naknadu troškova dženaze-sahrane Pravilnik o kriterijima, uslovima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima branilačkih kategorija sa područja USk.pdf Pravilnik o kriterijima, uslovima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći članovima branilačkih kategorija Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za oslobađanje od obaveze plaćanja taksa i naknada PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, nacinu i postupku za oslobadanje od obaveze placanja taksa i naknada PRAVILNIK o uslovima, nacinu i postupku dodjele sredstava za provodenje postupka izgradnje, odrzavanja i rekonstrukcije spomen obiljezja

Uputstva

Uputstvo o načinu obavljanja upravnih i stručnih poslova u postupku odlučivanja o pravu na novčanu naknadu, kao i o uslovima i dokumentaciji potrebnoj za ostvarivanje prava Uputstvo o načinu, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na zadravstvenu zaštitu po zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Uputstvo o postupku priznavanja statusa branioca, demobliziranog branioca, dobrovoljca, organizatora otpora, veterana i članova njihove uže porodice Vodič za ostvarivanje prava na novčanu naknadu

Uredbe

UREDBA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU JEDINSTVENOG NISANA NADGROBNOG SPOMENIKA

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

14.04.2022

Javna rasprva za Zakon o značajnim datumima, ...

Preuzmi dokument: Javna rasprva za Zakon o značajnim datumima, događajima ...

Javni pozivi i konkursi

01.04.2022

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima ...

Preuzmi dokument: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima branilačkih ...

31.03.2022

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za jednokratnu ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za jednokratnu ...

29.12.2021

Javni konkurs za prijem državnih službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno ...

13.12.2021

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje redovne ...

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

Ministarstvo za pitanje boraca i RVI
Ulica Vazduhoplovne grupe br.3
(zgrada „Doma pilota“)
borci@vladausk.ba
ID: 4263252770009

Ministar
Samir Jašaragić, magistar ekonomije
Telefon: +387 (0) 37 316-129
Fax: +387 (0) 37 316-131
Centrala tel. +387 (0) 37 316-050
borci@vladausk.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Fevzija Karabegović, dipl. pravnik
Telefon: +387 (0) 37 316 136
Fax; +387 (o) 37 316-131
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA FINASIJSKO-RAČUNOVODSTVENE I INFORMACIONE POSLOVE
Stručni savjetnik Muhamed Memić, dipl.ecc
Telefon: +387(0) 37 316-135
Fax; +387(0) 37 316-131
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
Pomoćnik ministra Sebina Mašić, dipl. pravnik
Telefon: +387(0) 37 316-134
Fax; +387(0) 37 316-131
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA OČUVANJE I PROMOCIJU VRIJEDNOSTI ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA
Pomoćnik ministra Dženan Akmadžić, dipl. pravnik
Telefon: +387(0) 37 316-135
Fax; +387(0) 37 316-131
borci@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

27.06.2022

.

Obavještenja iz ministarstava

27.06.2022

.