Sektor za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki

27.11.2017 - 00:00 by Administrator

Nadležnost Sektora za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki

1. U Sektoru za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki obavljaju se poslovi koji se odnose na: 

 1. izradu godišnjeg plana potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade;
 2. provođenje procedure nabavki iskazanih u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade (budžetskih korisnika) shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 3. pružanje pomoći kod izrade tenderske dokumentacije vezane za javne nabavke iskazane u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i ustanova i drugih tijela, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 4. pripremu tekstova javnih tendera po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade;
 5. oglašavanje tendera i javnih oglasa;
 6. stručne poslove za Komisiju za izbor najpovoljnijih ponuda po raspisanim       tenderima – javnim oglasima, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i drugim važećim propisima;
 7. izradu plana korištenja sredstava budžeta Unsko – sanskog kantona za potrebe Ureda;
 8. pripremanje finansijske dokumentacije za korištenje finansijskih sredstava i fakturisanja iste;
 9. pripremanje informacija, izvještaja, uputstava po nalogu Vlade iz nadležnosti Odsjeka;
 10. vođenje evidencije o nekretninama u vlasništvu Vlade Unsko – sanskog kantona kojim raspolaže i upravlja Vlada Unsko – sanskog kantona;

2. Poslovi iz nadležnosti Sektora za ekonomsko-finansijske poslove i poslove javnih nabavki koji se obavljaju u Odsjeku za ekonomsko-finansijske poslove odnose se na:

 1. najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka
 2. izmirenje obaveza Ureda po pitanju periodičnih i završnih računa
 3. vrši kontrolu sistema financijskog upravljanja, odnosno implementaciji Pravilnika o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja o predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti
 4. izradu godišnjeg plana potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade;
 5. pripremanje finansijske dokumentacije za korištenje finansijskih sredstava i fakturisanja iste;
 6. pripremanje informacija, izvještaja, uputstava po nalogu Vlade;
 7. vođenje evidencije o nekretninama u vlasništvu Vlade Unsko – sanskog kantona kojim raspolaže i upravlja Vlada Unsko – sanskog kantona;

3. Poslovi iz nadležnosti Sektora za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki koji se obavljaju u Odsjeku za poslove javnih nabavki odnose se na:

 1. najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka
 2. izradu godišnjeg plana potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade;
 3. provođenje procedure nabavki iskazanih u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade (budžetskih korisnika), shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 4. pružanje pomoći kod izrade tenderske dokumentacije vezane za javne nabavke iskazane u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i ustanova i drugih tijela, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 5. pripremu tekstova javnih tendera po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade;
 6. oglašavanje tendera i javnih oglasa;
 7. stručne poslove za Komisiju za izbor najpovoljnijih ponuda po raspisanim  tenderima – javnim oglasima, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i drugim važećim propisima;
 8. izradu plana korištenja sredstava budžeta Unsko – sanskog kantona za potrebe Ureda;
 9. pripremanje finansijske dokumentacije za korištenje finansijskih sredstava i fakturisanja iste;
 10. pripremanje informacija, izvještaja, uputstava po nalogu Vlade;
 11. vođenje evidencije o nekretninama u vlasništvu Vlade Unsko – sanskog kantona kojim raspolaže i upravlja Vlada Unsko – sanskog kantona;

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

04.11.2020

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama ...

Ovim putem obavještavamo sve građane Unsko-sanskog kantona da Ministarstvo ...

17.09.2020

Javna rasprava

Javna rasprava

20.07.2020

Ministarstvo privrede organiziralo je i sprovelo ...

U periodu od 15.07.2020. do 17.07.2020. godine, Ministarstvo privrede organiziralo ...

18.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

PREUZMI DOKUMENT: Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o prijavljivanju ...

Javni pozivi i konkursi

29.12.2021

Javni konkurs za prijem državnih službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno ...

15.12.2021

Javni poziv za imenovanje člana Komisije ...

Javni poziv za imenovanje člana Komisije za izvođenje predavanja o posljedicama ...

13.12.2021

Javni poziv za prijavu kandidata za člana ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za prijavu kandidata za člana stručnog tima ...

13.12.2021

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje redovne ...

Javne Nabavke

07.01.2022

Odluka: Usvaja se žalba ponuđača "Sarajevo ...

Preuzmi dokument: Odluka: Usvaja se žalba ponuđača "Sarajevo osiguranje" ...

07.01.2022

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog ...

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma Ured Vlade USK-a 01.01. ...

31.12.2021

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

31.12.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata