Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu

15.11.2019 - 14:17 by Administrator

U Bihaću je 14.11.2019. godine održana Javna rasprava o nacrtu Zakona o Javno-privatnom partnerstvu Unsko-sanskog kantona. Učešće u javnoj raspravi uzeo je velik broj učesnika iz javnog i privatnog sektora, predstavnici Udruženja poduzetnika, skupštinski zastupnici, predstavnici jedinica lokalne samouprave i kantonalnih organa uprave .

Javnu raspravu proveli su predstavnici Ministarstva privrede i Interresorne radne grupe Vlade Unsko-sanskog kantona, uz podršku predstavnika UNDP BiH - MEG projekt (Projekat okolišnog i ekonomskog upravljanja).

Nakon proteka roka za prijem kometara, sugestija, prijedloga i primjedbi, Interesorna grupa Vlade Unsko-sanskog kantona, koordinirati će aktivnosti na sumiranju rezultata Javne rasprave i sačinjavanju izvještaja, te pripremanju teksta Prijedloga Zakona, uzimajući u obzir primjedbe, prijedloge i sugestije date tokom i nakon provedene Javne rasprave o nacrtu ovog Zakona, te isti uputiti u dalju zakonodavnu proceduru.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

15.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokument: Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu F BiH

19.07.2019

Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o turizmu ...

Javni pozivi i konkursi

17.06.2020

Poziv za konsultacije zainteresovane javnosti ...

Na osnovu člana 13. stav (8) i člana 33. Zakona o javno-privatnom partnerstvu („Službeni ...

22.05.2020

Javni oglas o pokretanju postupka privremenog ...

Preuzmi PDF verziju: Javni oglas o pokretanju postupka privremenog obustavljanja ...

22.04.2020

Javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava ...

Na osnovu člana 41. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog ...

07.10.2019

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU ...

Preuzmi dokument: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ...

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

19.06.2020

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga

- Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga putem pregovaračkog postupka bez objave ...

JAVNO - PRIVATNO 
partnerstvo USK

 

PROMO:

Zeleni kanton ||  ENG version


Vrata Bosne ||  ENG version


Odmor kakav zaslužujete /  ENG version


Kanton voda i rijeka ||  ENG version


Gata Ilidža ||  ENG version


Kontakti

Ministarstvo privrede
Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel.:+387 (0) 37 316033
Fax: +387 (0) 37 227783
e-mail: privreda@vladausk.ba
ID broj: 4263251020006

MINISTAR
Nijaz KADIRIĆ
Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel.:+38737316035
e-mail: privreda@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava