Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona

07.04.2021 - 16:10 by Administrator

Danas je u Bihaću održan sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK, kojem su bili prisutni i predstavnici Grada Bihaća te IOM i UNHCR, na kojem je analizirana trenutna situacija na području USK s posebnim osvrtom na zdravstveno-epidemološku situaciju, za koju je konstatovano da je pogoršana unutar kampova za prihvat migranata, a posebno je kritično stanje u kampu Miral u velikoj Kladuši. Ono što je zabrinjavajuće jest činjenica da su desetine migranata, kojima je detektovana zaraza koronavirusom, samovoljno napustili kamp te postoji mogućnost daljeg širenja zaraze.

Zato su na današnjem sastanku utvrđene prve mjere za dalje postupanje Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK zbog narušene zdravstveno – epidemiološke ali i sigurnosne situacije građana i ugroženosti njihove imovine koje će voditi gašenju kampa za smještaj ilegalnih migranata na lokaciji bivše tvornice „Miral“ u Velikoj Kladuši te gašenju divljih kampova na području grada Bihaća.

U skladu s ovim, te posebno zbog usložnjene situacije nakon širenja zaraze korona virusom u kampu Miral i učestalih sukoba između migranata van kampova, Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK donijela je slijedeće zaključke:

- Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije da osiguraju dovoljan broj policijskih patrola za pojačano prisustvo na području općine Velika Kladuša te da oko kampa Miral formiraju „mrtvi obruč“ kako bi se spriječilo napuštanje kampa od strane osoba zaraženih korona virusom kao potencijalnih prenositelja zaraze.
- Traži se od IOM da pojača mjere sigurnosti unutar kampa Miral te zabranjuje dalji prijem migranata.
- Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova USK i Uprava policije da hitno organizuju transport ilegalnih migranata iz divljih smještaja na području grada Bihaća u kamp na lokaciji Lipa.
- Traži se od nadležnih službi Ministarstva sigurnosti i Vijeća ministara BiH da, zajedno sa međunarodnim organizacijama, hitno odrede lokaciju za liječenje van Unsko-sanskog kantona i utvrde sistem za liječenje teško oboljelih migranata, imajući u vidu popunjenost kapaciteta zdravstenih ustanova na području USK.
- Traži se od Ministarstva sigurnosti i Vijeća ministara BiH da zaustave priliv migranata na područje Unsko-sanskog kantona zbog pogošane epidemiološke situacije te da hitno formiraju kamp za prihvat migranata van područja Unsko-sanskog kantona i prioritetno u takav kamp relociraju migrante iz bivše tvornice Miral u Velikoj Kladuši.
- Traži se od nadležnih službi Ministarstva sigurnosti da hitno organizuju radni sastanak sa predstavnicima svih organizacija koje pružaju pomoć ilegalnim migrantima kako bi se jasno definisala koordinacija i djelokrug rada na terenu.
- Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa i uprave da, temeljem informacija MUP-a USK i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, pokrene pitanje odgovornosti i podnošenje krivičnih prijava protiv titulara vlasništva privrednih i drugih objekata u kojima borave ilegalni migranti zbog propuštanja mjera zaštite objekata čime su omogućili narušavanje sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije na području USK.

Predsjednik Operativne grupe
mr. sci. Mustafa Ružnić

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

22.03.2021

Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim ...

22.01.2021

Javni poziv za nabavku usluga strcnog usavrsavanja

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja ...

07.01.2021

Grant neprofitnim organizacijama za korištenje ...

Preuzmi dokument: Odluka o dodjeli sredstava odabranim korisnicima na osnovu ...

07.12.2020

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

Javne Nabavke

08.04.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

08.04.2021

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

01.04.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

01.04.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata