Javni poziv - Subvencije privrednim društvima - FMERI 2021.

30.09.2021 - 19:31 by Administrator

 
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava privredne subjekte da je u Službenim novinama FBiH br: 76/21, od 24.09.2021. godine, objavljen Javni poziv za kandidovanje utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije '' Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Ukupan iznos predviđenih grant sredstava podrške je 30.000.000,00KM, a maksimalan iznos koji se može dodijeliti jednom korisniku ne može preći iznos od 700.000,00KM.

Poziv je otvoren 21 dan od datuma objave.

Korisnik finansijske pomoći može  biti privredno društvo koje kumulativno ispunjava sljedeće kriterije:

1.da je privredno društvo osnovano po Zakonu o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15),

2.da je privredno društvo sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine,

3.da je privatno privredno društvo (privredno društvo u kojem privatno/a lice/a ima/ju udio u vlasništvu u iznosu, najmanje, 50% plus jedna dionica),

4.da je privredno društvo kome je prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 (u daljem tekstu: KD BiH 2010) glavna šifra djelatnosti dodijeljena od nadležnog Zavoda za statistiku, iz područja  C - Prerađivačka industrija, izuzev oblasti:

- 10 (Proizvodnja prehrambenih proizvoda);

- 11 (Proizvodnja pi}a);

- 12 (Proizvodnja duhanskih proizvoda)

(napominjemo da oblast 33 - Popravak i instaliranje mašina i opreme isključuje: čišćenje industrijskih mašina,popravak i održavanje računara i komunikacijske opreme, popravak i održavanje kućanskih proizvoda),

5.da nema neizmirenih obaveza po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

Neprihvatljivim korisnikom finansijske pomoći smatra se privredno društvo: 

a) koje je u stečaju ili nad kojim je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije; 

b) kojem je upućen zahtjev, odnosno nalog za povrat dodijeljenih budžetskih sredstava iz prethodnog perioda, a koji do dana podnošenja zahtjeva nije realiziran; 

c) koje je nakon 30.06.2021. godine isplatilo dividendu/dobit iz prethodnih godina, osim ako je dividenda isplaćena u obliku dionica korisnika pomoći;

d) koje ima dospjele, a neizmirene obaveze po osnovu doprinosa, direktnih i indirektnih poreza, a za koje nisu zaključeni sporazumi o obročnom plaćanju duga i/ili koje uredno ne izmiruje dospjele obaveze po zaključenom sporazumu sa danom podnošenja zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći; 

e) čiji je glavni račun, na koji im se finansijska pomoć isplaćuje, na dan podnošenja zahtjeva blokiran radi provedbe izvršenja na novčanim sredstvima; 

f) sa većinskim državnim kapitalom i javno preduzeće na bilo kojem nivou u Federaciji BiH; 

g) kojem je dodijeljena finansijska pomoć po Uredbi o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 za 2020. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/20).

Cilj dodjele finansijske pomoći po ovom javnom pozivu je obezbjeđenje podrške privrednim društvima za očuvanje radnih mjesta. Finansijska pomoć se može koristiti isključivo za isplate .

Kriteriji za izbor korisnika:

1.da je privredno društvo ostvarilo pad ukupnog prihoda od najmanje 10% za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine u odnosu na ukupni prihod ostvaren za period 01.01.2019.-31.12.2019. godine 

ili da je izvoznik, {to znači da je privredno društvo ostvarilo izvoz (prihodi od prodaje roba i učinaka na stranom tržištu) preko 30% od ukupnog prihoda ostvarenog u 2020. godini za koju su dostupni službeni godišnji finansijski izvještaji društva .

2.Za privredna društva koja posluju kraće od 12 mjeseci u 2019. godini potrebno je dostaviti i dokumentaciju o ukupnom prihodu u 2020. godini za isti vremenski period za koji su dostavljeni podaci za 2019. godinu, kako bi bili uporedivi, odnosno kako bi se dokazao ostvaren pad ukupnog prihoda za određeni period, u iznosu od 10% i više. Dokument treba biti ovjeren i potpisan od ovlaštenog lica privrednog društva.

Sve informacije o Javnom pozivu možete naći na web strani Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije: www.fmeri.gov.ba

Neophodnu dokumentaciju po Javnom pozivu dostavlja se lično ili preporučeno poštom na adresu:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Adresa: Alekse Šantića bb, 88000 Mostar 

Sa naznakom: Ne otvarati- po javnom pozivu za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije '' Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Više informacija o kriterijima, uvjetima i potrebnoj dokumentaciji možete pogledati KLIKOM OVDJE!

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

20.07.2020

Ministarstvo privrede organiziralo je i sprovelo ...

U periodu od 15.07.2020. do 17.07.2020. godine, Ministarstvo privrede organiziralo ...

15.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokument: Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu F BiH

19.07.2019

Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o turizmu ...

Javni pozivi i konkursi

21.04.2022

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije ...

20.04.2022

Javni poziv: „Pokretanje vlastitog biznisa“

Preuzmi dokumente: Program poticaja razvoja turizma za 2022. godinu Javni ...

20.04.2022

Javni poziv: Jačanje konkurentnosti subjekata ...

Preuzmi dokumente: Program poticaja razvoja turizma za 2022. godinu Javni ...

20.04.2022

Javni poziv: Poticaj obrtima

Preuzmi dokumente: Program poticaja razvoja male privrede za 2022. godinu Javni ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

24.02.2022

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

JAVNO - PRIVATNO 
partnerstvo USK

 

PROMO:

Zeleni kanton ||  ENG version


Vrata Bosne ||  ENG version


Odmor kakav zaslužujete /  ENG version


Kanton voda i rijeka ||  ENG version


Gata Ilidža ||  ENG version


Kontakti

Ministarstvo privrede
Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel.:+387 (0) 37 316033
Fax: +387 (0) 37 227783
e-mail: privreda@vladausk.ba
ID broj: 4263251020006

MINISTRICA
Samra Mehić
Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel.:+38737316035
e-mail: privreda@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava