Dostupni materijali za 16. redovnu sjednicu Skupštine USK

22.04.2021 - 11:47 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49. a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, predsjedavajući Skupštine, 

S a z i v a

16. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati dana 28.04.2021.godine (srijeda) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza broj 6 u Bihaću.

 Kolegij je na 30. sjednici održanoj dana 22.04.2021. godine utvrdio sljedeći  

D n e v n i   r e d

 1. Izvod iz zapisnika sa 15. redovne sjednice (PREUZMI), 8. vanredne (PREUZMI) i nastavka 4. vanredne sjednice (PREUZMI) Skupštine Unsko-sanskog kantona;
 2. Poslanička pitanja;
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet  nekretnina; (PREUZMI)
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon (PREUZMI)
 5. Program rada sa finansijskim planom ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać za 2021.godinu; (PREUZMI)
 6. Program rada JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2021.godinu; (PREUZMI)
 7. Program rada sa finansijskim planom za 2021.godinu ZU Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI)
 8. Program rada i finansijski plan ZU Dom zdravlja Bihać za 2021.godinu; (PREUZMI)
 9. Program rada i finansijski plan ZU Dom zdravlja Bužim za 2021.godinu; (PREUZMI)
 10. Plan i program rada sa finansijkim planom ZU Dom zdravlja Ključ za 2021. godinu; (PREUZMI)
 11. Plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2021.godinu; (PREUZMI)
 12. Program rada za 2021. godinu ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa; (PREUZMI)
 13. Program rada i finansijski plan za 2021.godinu ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac; (PREUZMI)
 14. Plan i program rada sa finasijskim planom ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2021. godinu. (PREUZMI)

 

     Predsjedavajući Skupštine

Unsko-sanskog kantona

 Razim Halkić, mr. informatike

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ČLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

24.02.2022

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava