Dostupni materijali za 19. redovnu sjednicu Skupštine USK

13.07.2021 - 08:52 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“ broj: 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, predsjedavajući Skupštine  
 
S a z i v a 
 
19. redovnu sjednicu Skupštine Unsko - sanskog kantona, koja će se održati dana 23.07.2021.godine (petak) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul. Alije Đerzeleza broj 6 u Bihaću.
 
D n e v n i   r e d 
 
1. Izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice Skupštine Unsko - sanskog kantona;
2. Poslanička pitanja
3. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju;
4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje za likvidnost putem revolving kredita ZU Kantonalna bolnica „dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać;
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću;
6. Izvještaj o stanju u osnovnim školama na području Unsko - sanskog kantona koje ne ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pedagoškim standardima za osnovno obrazovanje sa Prijedlogom Odluke;
7. Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko - sanskog kantona  za 2020. godinu
8. Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko - sanskog kantona  za 2020. godinu
9. Informacija o stanju nasilja u porodici na području Unsko - sanskog kantona  za 2020. godinu
10. Informacija o stanju sigurnosti učenika od vršnjačkog nasilja na području Unsko - sanskog kantona  za 2020. godinu;
11. Informacija ostanju maloljetničke delikvencije na području Unsko - sanskog kantona za 2020. godinu;
12. Informacija o primjeni alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi na području Unsko - sanskog kantona  za 2020.godinu
13. Informacija o stanju planske dokumentacije u Unsko - sanskom kantonu  u 2020. godini
14. Informacija o provedenim aktivnostima Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Radne grupe za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području općine Dvor, R. Hrvatska.
 
 
 
                                                                                              Predsjedavajući Skupštine                  
                                                                                               Unsko - sanskog kantona
                                                                                            Razim Halkić, mr. informatike      

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ČLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

24.02.2022

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava