Dostupni materijali za 20. redovnu sjednicu Skupštine USK

05.11.2021 - 08:53 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“ broj: 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, predsjedavajući Skupštine  
 
 
                                                                        S a z i v a 
 
 
20. redovnu sjednicu Skupštine Unsko - sanskog kantona, koja će se održati dana 15.11.2021.godine (ponedjeljak) u 11,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko - sanskog kantona ul. Alije Đerzeleza broj 6 u Bihaću.
 
 
                                                                    D n e v n i   r e d 
 
 1.  Poslanička pitanja;
 2.  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko - sanskom kantonu;
 3.  Prijedlog Zakona o stavljanju van snage Zakona o upravljanju otpadom;
 4.  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;
 5. Nacrt Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata;
 6. Prijedlog Odluke o visini premije za 2022. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uslovima i načinu prodaje imovine bivše d.d. „DI Sanica“ Ključ broj: 019-639-17/17 od 15.06.2017.godine;
 8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko – sanskog kantona za period 01.01. do 31.12.2018.godine
 9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko – sanskog kantona za period 01.01. do 31.12.2019.godine;
 10. Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko – sanskog kantona za period 01.01. do 31.12.2020.godine;
 11. Izvještaj o radu i poslovanju Šumsko – privrednog društva „Unsko – sanske šume“ doo Bosanska Krupa za period 01.01.-31.12.2020.godine
 12. Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko - sanskog kantona za period januar - juni 2021.godine.
 
                                                                                                                                                                                                  Predsjedavajući Skupštine                  
                                                                                                                                                                                                Unsko - sanskog kantona
                                                                                                                                                                                               Razim Halkić, mr. informatike 
                                                                                                                                      

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ČLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

24.02.2022

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava