Isplata sredstava po Javnom pozivu za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih

07.02.2021 - 21:22 by Administrator

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u toku 2020. godine pokrenulo je novi projekat, a koji se odnosi na subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih. Naime, rješavanje stambenog pitanja mladih je najsloženije i najznačajnije egzistencijalno pitanje, posebno u postojećoj ekonomskoj situaciji kako u Bosni i Hercegovini tako i u Unsko-sanskom kantonu. 

U toku 2020. godine Ministarstvo je pripremilo Odluku o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 20/20), objavilo Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, te uz saradnju sa Vijećem mladih Federacije Bosne i Hercegovine, provelo postupak pregleda pristiglih prijava. 

Na Javni poziv prijavilo se ukupno 25 kandidata, dok je od toga 18 prijava prihvaćeno kao potpuno. Na Nacrt rang liste izjavljeno je 4 prigovora, od kojih je jedan prihvaćen kao osnovan, te se na Konačnoj rang listi našlo 19 kandidata.

Za svih devetnaest podnosioca prijave, koji su se našli na Konačnoj rang listi, obezbijeđena su finansijska sredstva u iznosu od 3.000,00 KM. Vlada Unsko-sanskog kantona je dana 30.12.2020. godine donijela Odluku o usvajanju programa utroška dijela sredstava Tekućeg granta – o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih – Grantovi pojedincima, nakon čega su se stekli uvjeti za isplatu sredstava. 

Isplata sredstava u iznosu od 3.000,00 KM za kandidate koji su zadovoljili uvjete Javnog poziva, izvršena je u petak 05.02.2021. godine. Za ovu namjenu Ministarstvo je osiguralo sredstva u iznosu od 57.000,00 KM.

Ministarstvo i u toku 2021. godine planira nastaviti sa ovim projektom, ali iznos subvencioniranih sredstava i broj kandidata koji će isti dobiti, zavisit će od Budžeta za 2021. godinu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

30.04.2021

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za podnošenje prijava za učešće ...

05.04.2021

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "Veladžić" Cazin za izdavanje ...

10.03.2021

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "G_PETROL" P.J. Bihać 2 za ...

09.02.2021

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "Messer ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "Messer Tehnoplin" d.o.o. Sarajevo ...

Javne Nabavke

11.05.2021

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila 

11.05.2021

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije ...

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

11.05.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

11.05.2021

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
ADNAN ALAGIĆ

Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava