JAVNI POZIV: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona će izložiti prodaji otpisana osnovna sredstva

01.04.2021 - 08:18 by Administrator

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-2765/2021 od 18.03.2021.godine i Odluke Uprave policije Minstarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-04-11-177/2021 od 25.03.2021.godine, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona objavljuje:

JAVNI POZIV

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona će izložiti prodaji slijedeća otpisana osnovna sredstva

I – PREDMET PRODAJE

GRUPA - Dvadeset (20) službenih motornih vozila prema ukupnoj cijeni i tehničkih karakteristika datih u tabelarnom prikazu:

 

Red.

br.

Marka vozila

Registarski broj vozila

God. proiz.

Broj šasije

01.

Golf A-5

T81-M-977

2008

WVWZZZ1KZ89000464

02.

VW Polo

O21-K-791

2008

WVWZZZ9NZ8Y159112

03.

Marica - Ford

J67-A-385

2008

WF0XXXTTFX8R29317

04.

Suzuki

J87-M-186

1994

NJ41A133662

05.

Golf A-5

T92-M-518

2008

WVWZZZ1KZ89000445

06.

Nisan -Terano

E51-J-152

1998

VSKTVUR20U0350625

07.

Škoda Fabia

A72-O-226.

2007

TMBJF16Y68S450225

08.

Marica - Ford

J41-T-836

2008

WF0XXXTTFX8R29320

09.

Golf A-4

T79-K-163

1998

WVWZZZ1JZXW046207

10.

Škoda Fabia

T59-A-519

2007

TMBJF16YX8S450275

11.

Golf A-5

M50-T-316

2008

WVWZZZ1KZ89000459

12.

VW Polo

O70-A-124

2008

WVWZZZ9NZ8Y154515

13.

Škoda Fabia

J52-O-451.

2012

TMBEM45J5D3013771

14.

VW Polo

O21-K-787

2008

WVWZZZ9NZ8Y154007

15.

Golf A-4

K00-K-454

2003

WVWZZZ1JZ1D103014

16.

Marica - Ford

M01-A-435

2008

WF0XXXTTFX8R29322

17.

VW Polo

O21-K-785

2008

WVWZZZ9NZ8Y159759

18.

Lada Niva

E40-T-674

2004

XTA21213041751873

19.

Suzuki

A82-O-147

1994

NJ41A133658

20.

VW Polo

J58-O-664

2008

WVWZZZ9NZ8Y158349

 

UKUPNO CIJENA                                                                                           25.000,00  KM

II-  NAČIN PRODAJE

Prodaja službenih motornih vozila se vrši putem zatvorenih pisanih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni kupci mogu pogledati predmet prodaje dana 05.04., 06.04. i 09.04.2021.godine u vremenu od 0900h do 1200h , uz obaveznu prethodnu najavu dolaska Alibegović Suadu, službeniku Ministarstva, na broj telefona 037/224-224 lokal 143.

Prodaja gore navedenih sredstava se će vršiti po principu viđeno kupljeno, te se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Prodaja će se izvršiti u grupi sredstava u cijelini, isključena je pojedinačna prodaja.

Kupljena sredstva preuzimaju se u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

III - UVJETI PRODAJE

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

Ponuda  treba da sadrži:

  1. iznos ponude izražen u KM
  2. dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene sredstva koje se prodaje

Depozit se uplaćuje na Jedinstven račun trezora Unsko-sanskog kantona broj: 3389002202628383 u svrhu uplate učešća u javnom pozivu.

Učesnicima koji nisu uspjeli na javnom pozivu vraća se depozit uplaćen na Jedinstven račun trezora Unsko-sanskog kantona u skladu sa Pravilnikom o procedurama povrata i preknjiženja više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" br. 7/06, 9/10).

U slučaju da kupac u roku od pet dana od dana izvršene prodaje odnosno od dana dobijanja obavještenja o okončanju postupka po prigovoru odustane od kupnje, isti gubi pravo na povrat depozita te će se smatrati da javni poziv nije uspio i da će se po potrebi provesti odnosno raspisati novi javni poziv.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, na adresu Uprava policije Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ulica 502 Viteške brigade broj 2, Bihać 77 000, sa naznakom „Javni poziv za prodaju službenih motornih vozila – NE OTVARAJ“ najkasnije do dana 16.04.2021.godine 1130 h.

Kupac je dužan preuzeti predmet prodaje u roku od pet (5) dana od dana zaključivanja ugovora uz predočenje dokaza o uplati kupoprodajne cijene.

Primopredaja kupljene robe će se izvršiti zapisničkim putem u prisustvu ovlaštenih lica obe ugovorne strane.

IV - OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 16.04.2021.godine  u 1200h u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (Sala za sastanke). Otvaranju ponuda može da prisustvuje ovlaštena osoba ili zastupnik naveden u ponudi ponuđača uz prezentaciju punomoći.

Nepotpune i kasno prispjele ponude neće se razmatrati.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu za kupnju po datumu i vremenu prijemnog štambilja pisarnice Ministarstva.

V - DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u vremenu predviđenom za razgledavanje.

 

 

 

                                                                                                             POLICIJSKI KOMESAR

                                                                                                          Generalni inspektor policije

                                                                                                                      Mujo Koričić

 

 

 

 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

05.05.2021

Javni oglas za pokušaj sporazumnog sticanja ...

Javni oglas za pokušaj sporazumnog sticanja prava vlasništva na nakretnini ...

01.04.2021

JAVNI POZIV: Uprava policije Ministarstva ...

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-2765/2021 od 18.03.2021.godine ...

12.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

24.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

20.04.2021

Nabavka uredske opreme

Nabavka uredske opreme

08.04.2021

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

01.04.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

03.03.2021

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava