JAVNI POZIV za prodaju prikupljenih registarskih tablica

04.10.2021 - 14:44 by Administrator

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona  broj: 03-017-3507/21 od 23.09.2021.godine i Odluke Minstarstva unutrašnjih poslova USK broj: 05-01-11-813/21 od 30.09.2021.godine, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za prodaju prikupljenih registarskih tablica

 

I – PREDMET PRODAJE

Ministarstvo unutrašnjih poslova će izložiti prodaji prikupljene registarske tablice po cijeni i količini datoj u tabelarnom prikazu, a stvarna količina će se utvrditi vaganjem.

Tabela 1. - prikupljene registarske tablice

 

Predmet prodaje

 

Jedinica mjere

 

Količina

 

Početna cijena

 

Stare registarske tablice

kg

cca 6.000 kg Al

2,50 KM/kg

 

         UKUPNO

 

oko 15.000,00 KM

 

II-  NAČIN PRODAJE

Prodaja registarskih tablica (aluminija) se vrši prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni kupci mogu pogledati predmet prodaje dana 07.10.2021.godine (četvrtak) u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu dolaska Babić Hasanu, službeniku Ministarstva, na broj telefona 037/223-060.

 

Prodaja gore navedenih sredstava se će vršiti po principu viđeno kupljeno, te se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Kupljena sredstva  preuzimaju se u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

III - UVJETI PRODAJE

Pravo učešća imaju sva  pravna i fizička lica.

Ponuda  treba da sadrži:

  1. iznos ponude izražen u KM
  2. dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene sredstva koje se prodaje

Uplata depozita vrši se na Jedinstveni račun trezora Unsko-sanskog kantona broj: 338900220228383, svrha uplate Javni poziv Ministarstva unurašnjih poslova, te se umanjuje od ponuđene cijene pri konačnom plaćanju. Ponuđačima se povrat uplaćenog depozita vraća u skladu sa Pravilnikom o procedurama povrata i preknjiženja više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa Trezora USK ( „Službeni glasnik USK“ broj 7/06, 9/10).

U slučaju da kupac u roku od pet dana od dana izvršene prodaje odnosno od dana dobijanja obavještenja o okončanju postupka po prigovoru odustane od kupnje, isti gubi pravo na povrat depozita te će se smatrati da je javno nadmetanje neuspjelo i da će se po potrebi provesti postupak drugog javnog nadmetanja ili raspisati novi javni poziv.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, 502. Viteške brigade broj.2, Bihać 77 000, sa naznakom „Javni poziv za prodaju  – NE OTVARAJ“.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 15.10.2021.godine u 10,30 sati.

Kupac je dužan preuzeti predmet prodaje u  roku od pet (5) dana od dana zaključivanja ugovora uz predočenje dokaza o uplati kupoprodajne cijene.

Primopredaja kupljene robe će se izvršiti zapisničkim putem u prisustvu ovlaštenih lica obe ugovorne strane.

IV - OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda održat će se dana  15.10.2021.godine (petak) u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova USK (Sala za sastanke). Otvaranju ponuda može da prisustvuje ovlaštena osoba ili zastupnik naveden u ponudi ponuđača uz prezentaciju punomoći.

Nepotpune i neblagovremene  ponude neće se razmatrati.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu za kupnju  po datumu i vremenu prijemnog štambilja pisarnice Ministarstva.

V - DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u vremenu predviđenom za razgledavanje.

 

 

 

                                                                                                           M I N I S T A R

                                                                                                           Nermin Kljajić

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

07.12.2021

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije ...

30.11.2021

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih ...

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi ...

18.10.2021

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih ...

13.10.2021

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA za prodaju prikupljenih ...

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na osnovu saglasnosti ...

Javne Nabavke

29.11.2021

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

16.11.2021

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, ...

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, brusilica i instrumenata

08.11.2021

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

26.10.2021

Nabavka usluga postavljanja zidnih i podnih obloga

Nabavka usluga postavljanja zidnih i podnih obloga

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

07.12.2021

.

Obavještenja iz ministarstava

07.12.2021

.