Materijali za 23.redovnu sjednicu Skupštine USK

09.05.2022 - 11:41 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“ broj: 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, predsjedavajući Skupštine  
 
S a z i v a 
 
23. redovnu sjednicu Skupštine Unsko - sanskog kantona, koja će se održati dana 18.05.2022.godine (srijeda) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko - sanskog kantona ul. Alije Đerzeleza broj 6 u Bihaću.
 
D n e v n i   r e d 
 
1. Usvajanje Zapisnika sa 22. redovne sjednice Skupštine Unsko - sanskog kantona;
2. Poslanička pitanja;
3. Nacrt Zakona o koncesijama;
4. Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Unsko – sanskom kantonu za period 2021.-2027.godina;
5. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica Sanski Most za 2021. godinu;
    b) Program rada i finansijski plan za 2022. godinu JZU Opća bolnica Sanski Most;
6. a) Izvještaj o radu i finansijski izvještaj ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2021. godinu;
    b) Plan i program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2022. godinu;
7. Plan i program rada sa finansijskim planom za 2022. godinu ZU Dom zdravlja Ključ;
8. Plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2022. godinu;
9. Program rada i finansijski plan ZU Dom zdravlja Bužim za 2022. godinu;
10. Program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa za 2022. godinu;
11. Program rada i finansijski plan za 2022. godinu ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac;
12. Program rada i finansijski plan ZU Dom zdravlja Cazin za poslovnu 2022. godinu;
13. Program rada ZU Dom zdravlja Bihać za 2022. godinu sa finansijskim planom;
14. Program rada sa finansijskom planom za 2022. godinu ZU Lječilište „Gata“ Bihać;
15. a) Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem ZU Zavod za javno zdravstvo Unsko –  
      sanskog kantona za 2021.godinu;
     b) Program rada sa finansijskom planom za 2022. godinu ZU Zavod za javno zdravstvo Unsko – sanskog kantona
 
                                                                                                                                                                                                                                                                       Predsjedavajući Skupštine
                                                                                                                                                                                                                                                                       Unsko - sanskog kantona                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                     Razim Halkić, mr. informatike

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...

07.12.2022

OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATU ...

OBAVJEŠTENJE PONUĐAÄŒIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE  -OTVORENI ...

04.11.2022

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ...

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ( PREUZMI DOKUMENT )

04.11.2022

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka nabavke putem direktnog sporazuma ( PREUZMI ...

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava