PONOVNI JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ZATVORENIH PONUDA

19.04.2022 - 00:02 by Administrator

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-4163/2022 od dana 15.03.2022.godine i Odluke Uprave policije Minstarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-04-11-669/2022 od 25.03.2022.godine, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona objavljuje:

 

PONOVNI JAVNI POZIV

ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ZATVORENIH PONUDA 

I  - PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je oružje kojim raspolaže Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Uprava policije), 228 komada „kratkih cijevi“ i 98 komada „dugih cijevi“, ukupno 326 komada. Ukupna početna cijena za paket iznosi  41.340,00 KM.

II - NAČIN PRODAJE

Prodaja oružja se vrši putem zatvorenih pisanih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni kupci mogu pogledati oružje u vremenu od 0900 sati do 1200 sati svaki utorak i četvrtak do zatvaranja Javnog poziva, uz obaveznu prethodnu najavu dolaska ovlaštenom službenom licu Alibegović Suadu na broj telefona 037/305-052.

Prilikom pregledanja oružja potencijalni kupci dobit će spisak oružja u kojem je naznačena vrsta, marka, kalibar i serijski broj oružja koje je predmet prodaje sa početnom cijenom. Oružje se prodaje po principu viđeno kupljeno, te se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Oružje se prodaje u paketu, isključena je pojedinačna prodaja.

Prihvatljive ponude ne mogu biti niže cijene od početne cijene paketa.

III - UVJETI PRODAJE

Pravo učešća imaju samo pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti prometa oružja i municije.

Ponuda sadrži:

  1. ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar,
  2. ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje, adresa i broj telefona,
  3. iznos ponude izražen u KM,
  4. dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene sredstva koje se prodaje.

Ponude dostaviti na memorandumu firme sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe.

Svaki učesnik je obavezan položiti 10% depozita na licu mjesta od vrijednosti početne cijene paketa oružja koja iznosi 4.134,00 KM, a depozit će po okončanju prodaje biti vraćen ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, a ponuđaču koji kupi paket, a čija ponuda za isti bude prihvaćena kao najpovoljnija, položeni iznos deopzita uplatit će se na Jedinstveni račun trezora Unsko-sanskog kantona, te se umanjuje od ponuđene cijene pri konačnom plaćanju.  

U slučaju da kupac u roku od pet (5) dana od dana izvršene prodaje odnosno od dana dobijanja obaviještenja o okončanju postupka po prigovoru odustane od kupnje, isti gubi pravo na povrat depozita, te će se smatrati da je javno nadmetanje neuspjelo i da će se po potrebi provesti postupak drugog javnog nadmetanja ili raspisati novi javni poziv.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona,

502. Viteške brigade broj.2,

Bihać 77 000,

sa naznakom „Ponovni javni poziv za prodaju oružja – NE OTVARAJ“.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 20.05.2022.godine do 1130 sati.

Kupac je dužan preuzeti oružje u roku od pet (5) dana od dana zaključivanja ugovora uz predočenje dokaza o uplati kupoprodajne cijene.

Primopredaja kupljene robe će se izvršiti zapisničkim putem u prisustvu ovlaštenih lica obe ugovorne strane.

IV - OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda održat će se dana  20.05.2022.godine  u 1200  sati u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Otvaranju ponuda može da prisustvuje ovlaštena osoba ili zastupnik naveden u ponudi ponuđača uz prezentaciju punomoći.

Nepotpune ponude neće se razmatrati, a ne blagovremeno prispjele ponude poslije roka za dostavljanje bit će vraćene ponuđaču ne otvorene.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu za kupnju oružja po datumu i vremenu prijemnog štambilja pisarnice Ministarstva.

V - DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u vremenu predviđenom za razgledavanje oružja.                                                                                                   

                                                                                                                  POLICIJSKI KOMESAR

                                                                                                           Generalni inspektor policije

                                                                                                          

                                                                                                            ______________________

                                                                                                                       Mujo Koričić

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

31.03.2022

POZIV // Javna rasprava o Nacrtu Zakona o ...

Ovim putem obavještavamo građane da Ministarstvo unutrašnjih poslova, ...

Javni pozivi i konkursi

21.09.2022

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih ...

06.09.2022

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije ...

30.06.2022

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih ...

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi ...

07.06.2022

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih ...

Javne Nabavke

02.08.2022

Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga interne ...

Preuzmi dokument: Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga interne reprezentacije ...

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

Izdvajamo:

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava