Zakoni

ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA Zakon o porezu na promet nekretnina (07.10.2020.) Zakon o porezu na promet nekretnina 2020.

Odluke

Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika ODLUKA O NABAVCI USLUGA STRČENOG OSPOSOBLJAVANJA UPOSLENIKA ODLUKU O NABAVCI USLUGA STRUCNOG OSPOSOBLJAVANJA UPOSLENIKA (11.09.2018.) ODLUKA O NABAVCI USLUGA STRUENOG OSPOSOBLJAVANJA UPOSLENIKA Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje uzoraka i vremena smrti lica umrlih izvan zdravstcene ustanove

Obrasci

USK Obrazac 1 -PRILOG UZ UPUTSTVO O IZVRŠAV BUDŽETA SA JRT USK Obrazac 2 PRILOG UZ UPUTSTVO O IZVRŠAV BUDŽETA SA JRT USK Obrazac 3 PRILOG UZ UPUTSTVO O IZVRŠAV BUDŽETA SA JRT USK Obrazac 4 PRILOG UZ UPUTSTVO O IZVRŠAV BUDŽETA SA JRT

Pravilnici

Pravilnik o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Pravilnik o sigurnosti i zaštiti informatičke opreme i podataka Pravilnik o procedurama za povrat i prekriženje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa Trezora USK Pravilnik o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis potraživanja

Uputstva

Uputstvo o procesuiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa budzetskih korisnika Uputstvo o preknjižavanju pogrešno uplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti budžetskih korisnika Uputstvo o otvaranju posebnih transakcijskih racuna u okviru JRT u USK. Uputstvo o kolanju racunovodstvene dokumentacije UPUTSTVO O IZVRŠAVANJU BUDŽETA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA Upustvo o blagajnickom poslovanju Upustvo o procesuiranju transakcija po osnovu promjena stalnih sredstava, zaliha i potrazivanja Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima Uputstvo o radu popisnih komisija i obavljaju popisa imovine, obaveza i potraživanja za 2017. godinu Upustvo o izmjeni i dopuni Uputstva o blagajničkom poslovanju Upustvo o blagajnickom poslovanju

Uredbe

UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SL.PUTOVANJA UREDBA O VRSTI VLASTITIH PRIHODA I NAČINA I ROKOVA RASPODJELE Uredba o dopuni Uredbe o vrsti prihoda i načina i rokova raspodjele

Instrukcije

INSTRUKCIJE O PROCEDURAMA ZA UPLATU PRIHODA KOJI NISU OBUHVAĆENI UREDBOM O VRSTI VLASTITIH PRIHODA I NAČINA I ROKOVA RASPODJELE Instrukcije o proceduri za blagajničke poslove i blagajnicki maksimum Instrukcije o procedurama za nabavku robe ili vrsenju usluga i procedurama za fakturu-racun INSTRUKCIJE za uspostavu i održavanje sistema interne kontrole

Ostalo

Procedure rukovanja gotovim novcem Procedure načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura Pregled sudskih izvršenja na dan 30.06.2019.

Strateško - planska dokumentacija

Smjernice ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona za period 2020 do 2022. godina

Ostali dokumenti

Pregled sudskih izvršenja na dan 03.06.2019. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE ZA KANTONALNE BUDŽETSKE KORISNIKE I TREZOR Smjernice ekonomske i fiskalne politike Unsko- sanskog kantona za period 2022 do 2024. godina Pregled sudskih izvršenja na dan 05.10.2017. Nacrt Budžeta za 2018. godinu Pregled sudskih izvršenja na dan 05.03.2018. Pregled sudskih izvršenja na dan 30.09.2019. Dokument okvirnog budžeta (DOB) 2018. - 2020. god. Pregled sudskih izvršenja na dan 30.04.2018. Budžet 2018. Smjernice EFP USK 2019-2021 Sadržaj SEFP USK 2019-2021. DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA 2019-2021. SADRŽAJ DOKUMENTA OKVIRNOG BUDŽETA 2019-2021 Kandidovani projekti PJI USK-a 2019. -2021. KONSOLIDOVANA TABELA A i B 2019-2021. Pregled sudskih izvršenja na dan 31.08.2018. Pregled sudskih izvršenja na dan 05.12.2018. Pregled sudskih izvršenja na dan 21.12.2018. Pregled sudskih izvršenja na dan 01.04.2019. Pregled sudskih izvršenja na dan 28.01.2020. Dokument okvirnog budžeta za period 2020.-2022. godina Pregled sudskih izvršenja na dan 31.03.2022. Pregled sudskih izvršenja na dan 03.04.2020. Pregled sudskih izvršenja na dan 30.06.2021. Pregled sudskih izvršenja na dan 31.12.2020. DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA UNSKO – SANSKOG KANTONA 2021.- 2023. Pregled sudskih izvršenja na dan 30.09.2020. Dokument okvirnog Budžeta Unsko-sanskog kantona 2022-2024. godine Pregled sudskih izvršenja na dan 31.08.2021. Pregled sudskih izvršenja na dan 31.10.2021. Pregled sudskih izvršenja na dan 31.12.2021. Pregled sudskih izvršenja na dan 30.04.2022.

Javne nabavke

Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika Ugovor o uslugama (LOT1 i LOT2) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 01.07.2021. Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika 18.01.2021. Ugovor o nabavci robe - 30.06.2021. Izmjena Plana nabavke za 2018. godinu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 25.01.2021. Odluka o nababavci usluge strucnog osposobljavanja usposlenika Odluka o nababvci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika ODLUKA O NABAVCI USLUGA STRUCNOG OSPOSOBLJAVANJA UPOSLENIKA Odluka o nabavci stručnog osposobljavanja uposlenika - 16.03.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 16.11.2019. Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika - 18.12.2019. Plan javnih nabavki za 2020. godinu Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika 18.01.2021. Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika 2020 Odluka-finansije-računarska oprema - 26.05.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 08.06.2020. Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika 2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, 26.08.2020. Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke Ministarstva finansija za 2020. godinu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 09.10.2020. Odluka o izmjenama o dopunama Plana nabavke za 2020. godinu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova 19.11.2020. Odluka o Planu nabavke Ministarstva finansija USK za 2021. godinu Odluka o poništenju postuka javne nabavke - 16.02.2021. Izmijenjeni Plan javnih nabavki za 2021. godinu Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke za 2021. godinu Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke za 2021. godinu (02.06.2021.) Nabavka računarske opreme - direktni sporazum (02.06.2021.) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - 23.07.2021. Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke za 2021. Odluka-Min.fin.-pokretanje javne nabavke "Održavanje RAS aplikacije" - 2021.pdf Izmjene Plana nabavke za Ministarstvo finansija za 2021. godinu Odluka o nabavci stručnog osposobljavanja uposlenika, 16.09.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Održavanje RAS aplikacije - 2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Euroing 2021. Nabavka usluga nadzora nad radovima renoviranja i adaptacije prvog sprata „Doma pilota“ u Bihaću 2021. Ugovor o nabavci usluga platnog prometa u zemlji i inostranstvu i vodjenje Jedinstvenog racuna trezora USK-a (2021) Odluka o nababvci usluga strucnog osposobljavaja uposlenika 2021. Plan javnih nabavki za 2022. godinu Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika - 13.06.2022.

Registri

Registar javnih preduzeća i ustanova koje se finansiraju iz javnih prihoda USK-a

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

04.11.2020

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama ...

Ovim putem obavještavamo sve građane Unsko-sanskog kantona da Ministarstvo ...

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

17.05.2022

Javni poziv: Pozivaju se imaoci pravosnažnih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-4477/2022 od 12.05.2022.godine, ...

15.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

30.07.2021

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

30.07.2021

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi konkurs: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti