Zakoni

Ispravka u Zakonu o cestama FBIH Ispravka Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja Izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobracaja ZAKON o cestama FBIH Zakon o cestovnom prijevozu FBiH ZAKON o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ZAKON o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini, SGBiH 18-13-1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti Zakon o osnovama sigurnosti u BIH Zakon o privrednim drustvima Zakon o izmjenama Zakona o obrtu Zakon o poticaju razvoja male privrede Zakon o rudarstvu Zakon o turizmu Unsko-sanskog kantona Zakon o geološkim istraživanjima Zakon o JPP Zakon o turizmu 2020.

Odluke

Odluka o vršenju taksi prijevoza na području Unsko-sanskog kantona Odluka o visini boravišne takse na području USK-a za 2020. godinu.pdf Odluka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-1975/2020 od 13.07.2020. godine Odluka o poništenju Javnog poziva po Programu podrške subjektima male privrede i obrtima za 2020. godinu Odluka o izboru banke za plasman posebne kreditne linije subjektima male privrede uz subvencioniranje dijela kamtne stope Odluka o visini boravišne takse i visini godišnjeg paušalnog iznosa boravišne takse na području Unsko-sanskog kantona

Obrasci

Zahtjev za izdavanje licence Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uvjeta za vozilo Zahtjev za izdavanje saglasnosti za obavljanje posebnog obrta Izvještaj o utrošku sredstava po Programu podrške iz 2021. godine PRIJAVNI OBRAZAC ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TV 15 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ministarstva privrede USK za 2020. godinu

Pravilnici

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o teh-eksp uslovima Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o licenci Pravilnik o dopunama pravilnika o licenci za obavljanje - SNFBIH 18-08 Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prevoza Ispravka Pravilnika o tehnicko_eksploatacionim Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehnicko - eksploatacionim uslovima Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehnicko-eksploatacionim uslovima Pravilnik o izmjeni pravilnika o tehničko - eksploatacionim uslovima Pravilnik o tehničko - eksploatacionim uslovima Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra i izdatih licenci organuzatorima turističkih putovanja Pravilnik o Registru turizma

Uredbe

Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata JPP Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos Uredba o izmjenama Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno - privatnog partnerstva

Ostali dokumenti

Pismo namjere Rješenje o produženju roka važnosti registriranih redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama Potvrda o potrebi kretanja

Javne nabavke

II Izmjene Plana javnih nabavki Ministarstva privrede Osnovni elementi ugovora/okvirnih sporazuma u 2021. godini Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki Ministarstva privrede Unsko - sanskog kantona za 2020. godinu Plan javnih nabavki Ministarstva privrede Unsko - sanskog kantona za 2020. godinu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 14.05.2020. Obrazac praćenja realizacije ugovora Ministarstva privrede - 15.06.2020. Izmjena Plana javnih nabavki Ministarstva privrede za 2020. godine Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđač (stranica 1), 06.10.2020. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđač (stranica 2), 06.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 21.12.2020. Privremeni Plan javnih nabavki Ministarstva privrede za 2021. godinu Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ministarstva privrede USK za 2020. godinu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke - 28.04.2021. Plan javnih nabavki za 2021.godinu Odluka o izboru ponuđača u provedenim postupcima javnih nabavki - 18.05.2021. (1) Odluka o izboru ponuđača u provedenim postupcima javnih nabavki - 18.05.2021. (2) Odluka o izboru ponuđača u provedenim postupcima javnih nabavki - 18.05.2021. (3) Odluka o izboru ponuđača u provedenim postupcima javnih nabavki - 18.05.2021. (4) Odluka o pokretanju postupaka javne nabavke - 29.07.2021. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - 06.09.2021. I Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Ministarstva privrede USK za 2021. godinu Odluka o II izmjenam i dopunama Plana javnih nabavki za 2021. II izmjena Plana javnih nabavki za 2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 2021 Privremeni Plan javnih nabavki Ministarstva privrede za 2022. godinu Osnovni elementi ugovora/okvirnih sporazuma u 2021. godini Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - 06.04.2022. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma – izrada aplikacije E turizam Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma – izrada publikacije turistički potencijali USK Plan javnih nabavki Ministarstva privrede Unsko - sanskog kantona za 2022. godinu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (2) - 25.04.2022. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - 25.04.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (ugradnja vrata) Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača (održavanje podova) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme - 16.05.2022. OBRAZAC-OSNOVNI ELEMENT! UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA U 2022. GODINI Odluka o I izmjenama Plana javnih nabavki za 2022. godinu I izmjene plana javnih nabavki za 2022. godinu

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

20.07.2020

Ministarstvo privrede organiziralo je i sprovelo ...

U periodu od 15.07.2020. do 17.07.2020. godine, Ministarstvo privrede organiziralo ...

15.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokument: Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu F BiH

19.07.2019

Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o turizmu ...

Javni pozivi i konkursi

31.05.2022

Javni poziv za prijavu konsultanata - eksperata ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prijavu konsultanata - eksperata iz oblasti ...

21.04.2022

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije ...

20.04.2022

Javni poziv: „Pokretanje vlastitog biznisa“

Preuzmi dokumente: Program poticaja razvoja turizma za 2022. godinu Javni ...

20.04.2022

Javni poziv: Jačanje konkurentnosti subjekata ...

Preuzmi dokumente: Program poticaja razvoja turizma za 2022. godinu Javni ...

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti