Zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu 8.10 1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu 81.14 1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Zakon o izmjeni Zakona o šumama Zakon o lovstvu Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja Zakon o šumama Zakon o zaštiti zdravlja bilja

Odluke

Odluka o uslovima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavu prava služnosti Odluka o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu

Obrasci

Zahtjev za nadoknadu štete ( eutanazija, štete od divljači) Veterina obrazac br. registracija proizvodnje mlijeka itd.. 1 Veterina obrazac br 2 odobravanje objekata za VKB ZAHTJEV ZA PROMJENU NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA – KRČENJE ŠUME Zahtjev za trajno-privremeno pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno Prijava za korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu

Pravilnici

Pravilnici iz Zakona o šumama PRAVILNIK O BANCI PODATAKA VRIJEDNIH TROFEJA I KATEGORIJI VRHUNSKIH TROF PRAVILNIK O OBRASCU, SADRŽAJU, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA POTVRDA I TROFEJNOG LISTA ZA TROFEJE ODSTRIJELJENE DIVLJAČI PRAVILNIK O PROGRAMU SOKOLARSKOG ISPITA I NAČINU LOVA DIVLJAČI S PTICAMA GRABLJIVICAMA Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA I OBILJEŽAVANJA GRANICA LOVIŠTA I POSTUPKU OSNIVANJA LOVIŠTA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA KATASTRA LOVIŠTA PRAVILNIK O VRSTI UNIFORME, OZNAKAMA, USLOVIMA ZA NOŠENJE ORUŽJA, VRSTI ORUŽJA I VELIČINI LOVOČUVARSKOG REJONA

Uputstva

Uputstvo o načinu obračuna, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu, unapređenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2021. godinu

Strateško - planska dokumentacija

Strateški plan Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona za period 2018-2021. godina Program korištenja pašnjaka za 2019.godinu Program korištenja pašnjaka za 2020.godinu

Ostali dokumenti

Pregled planiranih i realiziranih projekata iz sektora voda u 2020. godini ODŠTETNI CJENIK ZA NAKNADU ŠTETE NA DIVLJAČI U LOVIŠTU CJENOVNIK ODSTRJELA I UPOTREBA DIVLJAČI TE DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU NA BAZI TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI Registar odobrenih i registriranih proizvođača koji posluju sa hranom animalnog porijeklo i hranom za životinje Poticaji - 30.04.2021. Trogodišnji plan rada Ministasrtva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za period 2022-2024. godina

Javne nabavke

Plan javnih nabavki 2021. Odluka o odobravanju iznosa subvencije iz "Fonda za organiziranje grupacija u poljoprivredi" iz Budžeta USK za 2020. godinu Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan Javnih nabavki za 2020. godinu Odluka za izbor najpovoljnije ponude - stranica 1 (13.07.2020.) Odluka za izbor najpovoljnije ponude - stranica 2 (13.07.2020.) Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki za 2021. godinu Plan javnih nabavki za 2021. godinu Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2021. godinu Odluka - Poništava se postupak javne nabavke uredske opreme 2021. Odluka o prihvatanju ponude u postupku direktnog sporazuma 27.10.2021. Odluka o prihvatanju ponude u postupku direktnog sporazma - 03.11.2021. Plan Javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2022 godinu

Registri

Registar vkb-a i evid br uzgajališta ZA OBJAVU

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

07.04.2022

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih ...

  Projekat EU4AGRI objavljuje javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih ...

25.03.2022

Javni poziv za zakup pašnjaka za 2022. godinu

Preuzmi dokumente: Javni poziv za zakup pašnjaka za 2022. godinu Program ...

26.02.2022

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje ...

23.02.2022

Javni poziv za konsultacije zainteresirane ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za konsultacije zainteresirane javnosti povodom ...

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti