Zakoni

ZAKON O OSNOVNOM I OPĆEM SREDNJEM ODGOJU I OBRAZOVANJU Nacrt Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju- Zakon o obrazovanju odraslih nacrt-USVOJENI NACRT.docx

Odluke

Odluka izbor ponude 10-38-7667-23-18 Odluka izbor ponude 10-38-7667-24-18 Odluka izbor ponude 10-38-7667-25-18 Odluka izbor ponude 10-38-7667-26-18 Odluka izbor ponude 10-38-7667-27-18 Odluka izbor ponude 10-38-7667-29-18 Odluka izbor ponude 10-38-7667-31-18 Odluka izbor ponude 10-38-7667-33-18 Odluka izbor ponude 10-38-7667-35-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Odluka o poništenju javnih nabavki Odluka o poništenju JN_oprema za izvođenje praktične nastave ODLUKA-Priručnik sa metodičkim uputama za obrazovanje na daljinu - online nastava.pdf Odluka o zaključivanju ugovora 13.04.2020.pdf

Obrasci

OBRAZAC EVIDENCIJE ZA UPIS JAVNIH GLASILA NA PODRUČJU UNSKO - SANSKOG KANTONA Obrazac - Budžet projekta - 2018 Obrazac - Projektni - prijedlog PRIJAVA - Za polaganje ispita za dobijanje Licence PRIJAVA na konkurs/natječaj za upis u prvi razred srednje škole Obrasci i poziv dostavljanje ponude, 02. oktobar 2018. ZAHTJEV UREĐENJE ZEMLJIŠTA

Pravilnici

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/ LOGOROVANJA, DRUŠTVENO- KORISNOG RADA I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI Pravilnik sa kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u odgojno-obrazovnim ustanovama Unsko-sanskog kantona PRAVILNIK O UPISU PREDŠKOLSKE USTANOVE, OSNOVNE I OPÆE SREDNJE ŠKOLE U REGISTAR PRAVILNIK O PROGRAMU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA PRAVILNIK o uvjetima za prijem učenika/ca, radu doma učenika/ca i finasiranje smještaja i prehrane PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama Unsko-sanskog kantona Pravilnik o definiranju kriterija za proglašavanje uposlenika/ca za čijem je radom djelimično ili potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja uposlenika iz jedne škole u drugu Pravilnik o izmjenama pravilnika o definiranju kriterija za proglašavanej uposlenika za čijim je radom djelimično ili potpuno prestala potreba te uvjeti preuzimanja uposlenika iz jedne u drugu školu PRAVILNIK o odgoju i obrazovanju, praćenju i ocjenjivanju djece sa teškoćama u razvoju u Unsko-sanskom kantonu PRAVILNIK O POLAGANJU STRU Č NOG ISPITA NASTAVNIKA I STRU Č NIH SARADNIKA PRAVILNIK O UPISU SREDNJE ŠKOLE U REGISTAR PRAVILNIK O UČENIČKIM ZADRUGAMA Katalog pitanja - Pravilnik prijem u rad. odnos - 8.10.2020. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija...

Uputstva

Uputstvo za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje učenika i studenata

Instrukcije

SMJERNICE ZA IZUZIMANJE DJETETA OD POHAÐANJA ODREÐENE ŠKOLE

Strateško - planska dokumentacija

PLAN UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. SREDNJE ŠKOLE - NASTAVNI KALENDAR ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU OSNOVNE ŠKOLE - NASTAVNI KALENDAR ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU Nacrt Strategije razvoja obrazovanja USK za period 2017-2022.

Ostali dokumenti

Učestvujte u najvećem edukativnom događaju na svijetu: “Sat kodiranja” PRIRUČNIK SA METODIČKIM UPUTAMA ZA OBRAZOVANJE NA DALJINU - ONLINE NASTAVA - APRIL 2020.pdf Obavjestenje uz Naredbu o izmjeni naredbe od 27.3.2020..pdf FUCZ - 146-24.4.2020.-zast. oprema i distanca.pdf FUCZ - 12-40-6-148-146-1-20-distanca produzetak.pdf Izmjena i dopuna spiska Akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u USK-u

Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_10-49-5967-5-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_10-49-5309-5-19 Odluka o izboru_Lot1 Odluka o izboru_Lot2 Odluka o izboru-Lot3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ugostitelj.usluge 11.01.2019. Izmjene Plana nabavke MONKS USK za 2018 Plan nabavke MONKS USK za 2018 Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za 2018. godinu Poziv za dostavu ponuda_hotelski smještaj - 12.12.2018. Odluka o pokretanju postupka JN 14.12.2018. Odluka o izmjenama i dopunama plana nabavke 2018 Poziv za dostavu ponuda_ugostiteljske usluge 01.10.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Plan nabavke za 2019. godinu Odluka o pokretanju postupka JNa-instalacija servera Odluka o pokretanju postupka JN_rad aplikacije Odluka o pokretanju postupka nabavke opreme u srednjem obrazovanju motokultivator Odluka o pokretanju nabavke opreme u srednjem obrazovanju_kuhinjska oprema Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_instalacija servera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_tehnička podrška Odluka o pokretanju JN_obrazci za Sektor saobraćaja - 28.05.2019. Odluka o pokretanju JN_klima uređaj.pdf Odluka o pokretanju JN_telefonski aparati Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_10-38-5142-6-19 Odluka o izmjenama i dopunama plana nabavke 22.07.2019. Nabavka udžbenika za učenike Odluka o izmjenama i dopunama odluke o JN udžbenika za učenike Odluka o dopuni plana nabavke Plan nabavke MONKS 2020..pdf Odluka o izmjeni Plana nabavke za 2020. godinu Odluka o pokretanju nabavke kompjuterske opreme 2020. Osnovni elementi ugovora - 15.05.2020. Odluka_JN opreme za srednje škole - 26.05.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuađača 23.12.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-oprema za srednje škole.pdf Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - 10.07.2020. Odluka o pokretanju postupka nabavke lož ulja za grijanje za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja - stranica 1 Odluka o pokretanju postupka nabavke lož ulja za grijanje za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja - stranica 2 Odluka o pokretanju postupka nabavke peleta za grijanje za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja - stranica 1 Odluka o pokretanju postupka nabavke peleta za grijanje za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja - stranica 2 Odluka o pokretanju postupka nabavke peleta za grijanje za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja - stranica 3 Odluka o pkretanju postupka nabavke plina za JU OŠ " Harmani II" Bihać - stranica 1 Odluka o pkretanju postupka nabavke plina za JU OŠ " Harmani II" Bihać - stranica 2 Odluka o pokretanju postupka nabavke ogrjevnog drveta za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja - stranica 1 Odluka o pokretanju postupka nabavke ogrjevnog drveta za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja - stranica 2 Odluka o pokretanju postupka nabavke ogrjevnog drveta za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja - stranica 3 Odluka o pokretanju nabavke uglja za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja - stranica 1 Odluka o pokretanju nabavke uglja za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja - stranica 2 Odluka o pokretanju nabavke uglja za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja - stranica 3 Odluka o izmjeni plana javne nabavke - 16.07.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuađača 23.12.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuađača 23.12.2020. Odluka o poništenju_Lot4 Odluka o izboru ponuđača_LOT 5.pdf Izmjena Plana nabavke-sept 2020.pdf Odluka o pokretanju postupka JN 06.11.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 18.11.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka obrazaca i štampanog materijala - 16. decembar 2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka udžbenika LOT 1 - 16. dec 2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka udžbenika LOT 2 - 16. decembar 2020. Javni poziv za dostavu ponuda_hotelski smještaj Odluka o prihvatanju ponude_izrada dokumenta o pregledu šk.objekata.pdf Plan nabavke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu.pdf Odluka o pokretanju postupka- stolarija - 02.06.2021. Odluka o pokretanju nabavke udžbenika za 2021. godinu Odluka o izmjeni plana nabavki za 2021. godinu Odluka o pokretanju postupka nabavke plina - 21.07.2021. Odluka o pokretanju postupka nabavke ogrjevnog drveta za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja Odluka o pokretanju postupka nabavke uglja za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja Odluka o pokretanju postupka nabavke peleta za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja Odluka o pokretanju postupka nabavke lož ulja za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja Obrazac praćenja realizacije ugovora u 2021. Osnovni elementi ugovora 2021 Odluka o izboru najpov.ponuđača_Lot1_stolarija Odluka o izboru najpov.ponuđača_Lot3_stolarija Odluka o izboru najpov.ponuđača_Lot2_stolarija Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- plin (31.08.2021.) Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2021. godinu- II.pdf Odluka_udžbenici_LOT 1 Odluka_udžbenici_LOT 2 Odluka_udžbenici_LOT 3 Odluka_udžbenici_LOT 4 Odluka_udžbenici_LOT 5 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ugalj (2021.) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- ogrjevno drvo - 2021 Odluka o poništenju postupka -LOT 6 - 2021. Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma 19.10.2021. Odluke o dodjeli ugovora drugorangiranim ponuđačima 2021. - LOT 1. Odluke o dodjeli ugovora drugorangiranim ponuđačima 2021. - LOT 2. Odluke o dodjeli ugovora drugorangiranim ponuđačima 2021. - LOT 3. Odluka o dodjeli Ugovorora trećerangiranom ponuđaču -LOT3. 2021. Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču- LOT 1. 2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 23.11.2021. Izmjena plana nabavki - 27.12.2021. Plan javnih nabavki za 2022. godinu Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - 08.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude_B. Security - 06.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude - 04.05.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 2022. - Trisar - Inn doo Sarajevo Odluka o izmjeni plana javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu

Projektni obrasci

PRIJAVA NA JAVNI POZIV za imenovanje članova ispitne komisije za polaganje vozačkog ispita PRIJAVA - NA JAVNI POZIV ZA STICANJE ZVANJA VOZAČA-INSTRUKTORA MOTORNIH VOZILA Obrazac za prijavu na Javni poziv za obuku odgajatelja/ica za provođenje Programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

14.10.2019

Javna rasprava: ZAKON O PRIZNAVANJU INOSTRANIH ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona organizira:   JAVNU ...

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

17.06.2022

Javni poziv za predlaganje, odabir programa ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za predlaganje, odabir programa i projekata Tekućeg ...

17.06.2022

Konkurs za upis učenika/ca u prvi ( I ) ...

Preuzmi dokument: Konkurs za upis učenika/ca u prvi ( I ) razred srednjih ...

10.06.2022

Javni poziv za predlaganje i odabir programa ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za predlaganje i odabir programa i projekata ...

10.06.2022

Javni poziv za predlaganje i odabir programa ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za predlaganje i odabir programa i projekata ...

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

Istaknuto:


Kontakti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 
obrazovanje@vladausk.ba
ID broj: 
4200666010004
 
Radno vrijeme sa strankama:
Utorak i četvrtak od 8 do 10.30 sati
 
MINISTAR  
Almin Hopovac
Telefon: +387 37 316 - 067
obrazovanje@vladausk.ba
 
CENTRALA  
Telefon: +387(0)37 316-000

Obavještenja iz Vlade

27.06.2022

.

Obavještenja iz ministarstava

27.06.2022

.