Novosti

Preporuka Miinistarstva obrazovanja, nauke, ...

​Zbog vremenskih uslova, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade ...

Potpisani Ugovori o dodjeli sredstava iz ...

Dana 07.12.2017. godine u sali za sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona održano je ...

134. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Danas je u Bihaću zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na dnevnom redu 134. sjednice, ...

Potpisan Sporazum sa Sindikatom ljekara

Potpisan Sporazum sa Sindikatom ljekara

131. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Ministarstva ...

Aktivisti Crvenog križa i Žena sa Une

Uoči današnje sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona premijer i resorni ministri ...

Usaglašen prijedlog mirovnog vijeća

Nakon razgovora sa predstavnicima Sindikata ljekara USK danas je usaglašen ...

Sastanak sa Aidom Behrem, direktoricom udruženja ...

Sastanak sa Aidom Behrem, direktoricom udruženja "Žene sa Une"

Seminar pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja

U Bihaću se danas održava Seminar pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Ovo ...

Obuka iz oblasti državnih integracija

U Bihaću je u toku obuka za državne službenike Vlade Unsko-kantona iz oblasti ...

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

11.12.2017

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I KONAČNO ...

Na osnovu člana 8. Zakona  o  ministarskim, vladinim  i  drugim  ...

07.12.2017

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje ...

Na osnovu člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za ...

04.12.2017

PONIŠTENJE Javnog oglasa za nominiranje ...

Na  osnovu  člana  8.  Zakona  o  ministarskim,  ...

04.12.2017

JAVNI POZIV za izbor i imenovanje Zdravstvenog ...

Na osnovu člana 70 stav 4. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ...

Javne Nabavke

07.12.2017

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najboljeg ponuđača.

07.12.2017

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila u ...

Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora ...

21.11.2017

Poljoprivredni zavod: Odluka o izboru najpovoljnijeg ...

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ...