225. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

01.04.2021 - 17:59 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona na kojoj je, između ostalog, prihvaćena Inicijativa Ministarstva unutrašnjih poslova USK za pokretanje postupka za zaključivanje međunarodnog ugovora radi pristupa podacima iz registra vozila, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Inicijativu za pokretanje postupka za zaključivanje međunarodnog ugovora, u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, mogu dati institucije Bosne i Hercegovine, entiteti, kantoni, druge regionalne i lokalne zajednice i druga pravna lica iz područja svoga djelovanja. Budući da Vlada Unsko - sanskog kantona predstavlja i zastupa Kanton ima i status ovlaštenog podnosioca Inicijative za zaključivanje međunarodnog ugovora koja se podnosi Vijeću ministara BiH putem resornog ministarstva, odnosno Ministarstva komunikacija i prometa u poslovima iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima u BIH.

- Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK već godinama se suočava sa problemima u vezi pokretanja i vođenja prekršajnih postupaka za prekršaje koji su počinjeni u oblasti primjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH vozilima inostranih registarskih oznaka. Prema službenim evidencijama, u periodu od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine stacionarni radari na putevima u Unsko-sanskom kantonu evidentirali su ukupno 67 722 prekršaja počinjenih vozilima inostranih registarskih oznaka. Prema informacijama sa kojima raspolažemo, drugi kantoni i Republika Srpska susreću se sa istim problemima jer navedeno pitanje nije adekvatno riješeno na nivou Bosne i Hercegovine, obzirom da nisu osigurani tehnički uslovi za naplatu kazni na graničnim prelazima. Problemi pokretanja prekršajnog postupka nastaju zbog okolnosti da je prekršaj počinjen vozilom inostranih registarskih oznaka a Uprava policije ne može pribaviti osnovne identifikacione podatke o vlasnicima tih vozila, njihove adrese prebivališta i druge relevantne podatke te je MUP USK inicirao da Vlada Kantona delegira ovu inicijativu Vijeću ministara BiH kako bi ovlašteni organi u BiH mogli iskoristiti evropske mehanizme za pribavljanje podataka a pravni osnov za uspostavljanje zajedničkog sistema razmjene podataka o počinicima prekršaja čini Direktiva EU 2015/413 koja pruža mogućnost trećim zemljama za sudjelovanje u razmjeni podataka o registrovanim vozilima pod uvjetom da su , u tu svrhu, zaključile sporazum sa EU, obrazložio je Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova.

Na današnjoj sjednici, iz resora Ministarstva unutrašnjih poslova, razmatrana je i informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području USK za 2020.godinu. Uprava policije MUP-a USK kontinuirano provodi aktivnosti vezane za maloljetničku delikvenciju obuhvaćajući teže oblike asocijalnog, antisocijalnog i kriminalnog ponašanja. Analitički i statistički podaci ukazuje da su, u periodu 2016.- 2020. godina, na području Unsko sanskog kantona maloljetnici počinili 231 krivično djelo, što čini godišnji prosjek od 46 KD. Ova krivična djela počinilo je 286 maloljetnika, a što čini godišnji prosjek od 57 maloljetnika. U ukupnom broju krivičnih djela u navedenom periodu (7511) maloljetni kriminal prosječno učestvuje sa 3,1 %, što je granicama prosjeka većine evropskih zemalja (3% do 10%). U ukupnom broju prijavljenih lica (7601) u navedenom periodu maloljetni počinioci učestvuju sa 3,8 %. Maloljetnici su najmanje krivičnih djela počinili 2020. godine (36 KD), a najviše krivičnih djela počinjeno je 2019.godine (58), kada je također evidentirano najveći broj maloljetnih počinilaca (78). Najmanji broj maloljetnih počinilaca (38), odnosno najniži procenat maloljetnih počinilaca (2,6 %), u odnosu na ukupne počinioce KD evidentiran je 2020.godine. U izvještajnom periodu evidentirano je 68 slučajeva narušavanja javng reda i mira gdje su počinjena 102 prekršaja od strane 108 maloljetnika što čini povećanje za 26% . Najviše narušavanja JRM od strane maloljetnika zabilježeno je u gradovima Cazin i Bihać.

U skupštinsku proceduru, sa današnje sjednice, upućen je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, predlagača Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Razmatran je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za prošlu godinu, Ministarstva finansija te izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2020. godinu i Izvještaj o radu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za prošlu godinu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

22.03.2021

Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim ...

22.01.2021

Javni poziv za nabavku usluga strcnog usavrsavanja

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja ...

07.01.2021

Grant neprofitnim organizacijama za korištenje ...

Preuzmi dokument: Odluka o dodjeli sredstava odabranim korisnicima na osnovu ...

07.12.2020

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

Javne Nabavke

20.04.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

20.04.2021

Nabavka uredske opreme

Nabavka uredske opreme

08.04.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

08.04.2021

Nabavka poklona

Nabavka poklona