239. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

20.05.2021 - 22:32 by Administrator

Na danas održanoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, između stalog, na prijedlog Almina Hopovca, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojena je odluka o Kriterijima i postupku dodjele sredstava tekućih grantova odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu za oblast kulture putem ovog Ministarstva.

Sukladno odredbama Zakona o kulturi predviđena je stopa izdvajanja sredstava za oblast kulture od 0,7% od ostvarenih poreskih prihoda Budžeta kantona u tekućoj godini. Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu kroz grant za kulturu planirana su sredstva u iznosu od 90.000 KM, a Zakonom o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona, propisano je da se ova sredstva dodjeljuju putem javnog poziva po utvrđenim kriterijima koje na prijedlog resornog ministarstva, donosi Vlada.

- Po usvajanju ove odluke sad slijedi raspisivanje Javnog poziva za odabir programa i projekata a nakon provedene procedure Ministarstvo će uputiti Vladi Unsko-sanskog kantona odluku o usvajanju programa utroška raspodjele sredstava. Odlukom o kriterijima i postupku dodjele sredstava tekućih grantova odobrenih u Budžetu Unsko sanskog kantona za 2021. godinu za oblast kulture putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona utvrđeni su kriteriji za utrošak sredstava tekućih grantova odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona, način podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava, način dodjele i doznačavanja sredstava, način izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava i nadzor nad utroškom sredstava.
Krajnji korisnici sredstava po ovoj Odluci su umjetničke organizacije, ustanove i udruženja, fondacije i nositelji programa i projekata u kulturi registrirani za obavljanje djelatnosti u oblasti kulture na području Unsko-sanskog kantona, te pojedinci nositelji programa i projekata u oblasti kulture na području kantona, obrazložio je ministar Hopovac.

Na sjednici je danas usvojena i Odluka o programu utroška sredstava - grant za sport za 2021.godinu.

Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta odobrena su sredstva granta za sport u iznosu od 850.000,00 KM. Odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu utvrđeno je da se sredstva granta za sport koriste na osnovu programa koje donosi Vlada na prijedlog resornog ministarstava a nadležni korisnici budžetskih sredstava predlažu Vladi programe utroška sredstava.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

22.06.2021

Školovanje na akademijama u Turskoj za 23 kadeta

Generalni  konzulat Republike Turske u Banja Luci obavještava zainteresovane ...

18.06.2021

Poziv za dostavu ponuda za „Nabavku i ugradnju ...

Ambasada Republike Koreje u Zagrebu poziva prihvatljive ponuđače da dostave ponudu ...

22.03.2021

Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim ...

22.01.2021

Javni poziv za nabavku usluga strcnog usavrsavanja

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja ...

Javne Nabavke

21.06.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

21.06.2021

Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

 Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

17.06.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

17.06.2021

Nabavka sredstava za dezinfekciju

Nabavka sredstava za dezinfekciju