241. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

27.05.2021 - 17:25 by Administrator

Na 241. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, održanoj danas u Bihaću, data je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona.

- Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak dodjele stipendija studentima boračkih kategorija koji imaju prebivalište na području Unsko-sanskog kantona i u općinama Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska Kostajnica, a koji ne koriste stipendiju po drugom osnovu.

Stipendija će se i ove godine dodjeljivati na osnovu konkursa koji će uskoro biti objavljen na web stranici Vlade USK a planirali smo pola miliona maraka za stipendiranje naših studenata. Visina stipendije biće utvrđena nakon okončanja konkursa na osnovu broju studenata, obrazložio je Samir Jašaragić, ministar za pitanja boraca i RVI.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o kriterijima, uslovima i načinu dodjele stipendija studentima branilačkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona
Iz resora zdravstva i socijalne politike usvojena je Odluka o isplati naknade za treće i svako naredno živorođeno dijete u Unsko sanskom kantonu u 2021. godini te Izvještaj o radu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bihać za 2020. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša za 2020. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Cazin za 2020. godinu i Program rada i finansijski plan ZU Dom zdravlja Cazin za 2021. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica Sanski Most za 2020. godinu i Program rada i finansijski plan rada JZU Opća bolnica Sanski Most za 2021. godine te Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2020. godinu JU ,,Socijalno pedagoška životna zajednica" Bihać sa Programom rada i finansijskim planom za 2021. godinu.

Posebno otežavajuće okolnosti rada, istaknuto je, u prošloj godini imao je DZ Bihać, zbog oštećenja objekta ustanove koje je posljedica potresa. Vlada USK angažirana je na rješavanju ove problematike, a za aktivnosti realizacije projekta izgradnje nove zgrade DZ Bihać čeka se još saglasnost Gradske uprave Bihać prijedlog o međusobnim obavezama gradske i kantonalne vlasti u procesu izgradnje.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

22.06.2021

Školovanje na akademijama u Turskoj za 23 kadeta

Generalni  konzulat Republike Turske u Banja Luci obavještava zainteresovane ...

18.06.2021

Poziv za dostavu ponuda za „Nabavku i ugradnju ...

Ambasada Republike Koreje u Zagrebu poziva prihvatljive ponuđače da dostave ponudu ...

22.03.2021

Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim ...

22.01.2021

Javni poziv za nabavku usluga strcnog usavrsavanja

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja ...

Javne Nabavke

21.06.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

21.06.2021

Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

 Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

17.06.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

17.06.2021

Nabavka sredstava za dezinfekciju

Nabavka sredstava za dezinfekciju