278. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

28.10.2021 - 12:56 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona na 278. sjednici, između ostalog je dala je saglasnost Ministarstvu privrede na tekst Ugovora o poslovnoj saradnji koji će biti potpisani sa korisnicima programa poticaja u 2021. godini.

I ove godine Vlada Unsko-sanskog kantona podržala je dodjelu granta za Udruženje Srce za djecu oboljelu od rada za funkcionisanje projekta Roditeljska kuća koja se nalazi se u krugu Pedijatrijske klinike Jezero, u Sarajevu, a oboljeloj djeci i njihovim porodicama osigurava smještaj i pomoć koju trebaju u periodu liječenja.

- Zahvaljujući Roditeljskoj kući u Sarajevu smještaj, pomoć i podršku dobile su i brojne porodice sa područja USK i zato smo odlučni da praksu sufinansiranja rada ovog udruženja sa humanom misijom i dalje podržavamo. istaknuo je premijer USK Mustafa Ružnić.

Ove godine unutar budžeta Ministarstva zdravstva i socijalne politike planiran je iznos od 50 000 KM za sufinansiranje rada Roditeljske kuće u Sarajevu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje predsjednika i ...

Na osnovu odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje direktora Zavoda ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene ...

15.11.2021

Obavještenje kandidatima koji su dužni ...

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita

Javne Nabavke

29.11.2021

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

18.11.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2021.

16.11.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

16.11.2021

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, ...

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, brusilica i instrumenata