281. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

12.11.2021 - 14:27 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na sjednici je, između ostalog, usvojen prijedlog Programa utroška sredstava Transferi za zdravstvo kojim je za ZU Dom zdravlja Bihać iz Budžeta Ministarstva zdravstva Unsko sanskog kantona za 2021. godinu, odobren grant u svrhu izrade idejnog rješenja/projekta novog objekta ZU Dom Zdravlja Bihać. Osigurana su sredstava za ovu namjenu u iznosu od 30.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona prihvatala je i Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, izbjeglih i raseljenih osoba u 2020.godini i uputila je Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

Danas odobrenim odlukama, na prijedlog Ministarstva privrede, bit će raspoređeno ukupno 200 000 KM za projekte iz resora ovog Ministarstva.

Sa pozicije transferi nižim nivoima vlasti utvrđen je iznos od 100.000 KM za projekte iz oblasti turizma, a korisnici sredstava su gradovi i općine Unsko-sanskog kantona. Drugom odlukom, sa pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za projekte udruženja i komora , također je osiguran ukupan iznos od 100 O00 KM. Cilj je pružiti podršku udruženjima i komorama čije je sjedište na području Unsko - sanskog kantona i čiji su programski ciljevi i djelatnosti usmjerene na područja iz oblasti koje su u nadležnosti Ministarstva privrede te koji provode projekat iz neke od prioritetnih oblasti na području Kantona.

Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada Unsko - sanskog kantona razmatrala je i prihvatila Periodični finansijski izvještaj za Budžet Unsko sanskog kantona za period 01.01 - 30.09.2021.godine, po kojem ukupan finansijski rezultat – suficit izvještajnog perioda iznosi 14.209.547 KM.

Danas je usvojen i Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.- 30.09.2021. godine.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje predsjednika i ...

Na osnovu odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje direktora Zavoda ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene ...

15.11.2021

Obavještenje kandidatima koji su dužni ...

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita

Javne Nabavke

29.11.2021

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

18.11.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2021.

16.11.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

16.11.2021

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, ...

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, brusilica i instrumenata