297. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

29.12.2021 - 17:22 by Administrator

U Bihaću je danas održana sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona. Nakon što je na sjednici održanoj 23. decembra, na prijedlog premijera Unsko- sanskog kantona Mustafe Ružnuća, usvojena Odluka o utvrđivanju liste projekata za finansijsku pomoć općinama/gradovima za projekte izgradnje, rekonstrukcije i sanacije lokalne infrastrukture i drugih projekata koji će se finansirati iz sredstava utvrđenih Budžetom USK za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 2.095 000 KM, danas su članovi Vlade Unsko-sanskog kantona donijeli Odluku o usvajanju Programa utroška dijela sredstava ovog granta. Usvojeni su programi za realizaciju projekata za izgradnju, asfaltiranje, rekonstrukciju i sanaciju lokalne infrastrukture, kao i drugih projekata na području općina i gradova USK po zahtjevima za dodjelu sredstava koje su dostavili gradovi Bihać i Cazin te općine: Ključ, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Sanski Most dok se još uvijek čeka da zahtjeve za dodjelu sredstava dostave općine Bužim i Velika Kladuša.

Na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je Program utroška dijela sredstava Tekućeg granta - Grantovi pojedincima u ukupnom iznosu od 117.000 KM namijenjenih za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih.

Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline kaže da se sredstva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih planiraju u budžetu ovog Ministarstva od prošle godine jer je rješavanje stambenog pitanja mladih značajno egzistencijalno pitanje te je smatrao potrebnim pokrenuti aktivnost koja će pomoći mladima u procesu rješavanja stambenog pitanja. I ove godine biće isplaćen simboličan iznos od 3000 KM za 39 korisnika koji su se javili i ispunili kriterije po javnom pozivu Ministarstva.

Vlada USK prihvatila je Informaciju o stanju planske dokumentacije u Unsko-sanskom kantonu za 2021. godini predlagača Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje, uz predložene mjere te materijal uputila Skupštini Unsko - sanskog kantona na razmatranje.

Iz analize planske dokumentacije općina /gradova USK vidljivo je da, kada je u pitanju razvojna planska dokumentacija, samo 3 općine (Bužim, Ključ i Bosanska Krupa) imaju usvojene prostorne planove, dok su 5 općina/gradova (Bihać, Cazin, Sanski Most, Bosanski Petrovac i Velika Kladuša) pokrenule proceduru izrade prostornih planova, te se nalaze u različitim fazama izrade. U pogledu urbanističkih planova, samo 4 općine/grada imaju usvojene urbanističke planove, dok 3 općine/grada nemaju, niti su pokrenule postupke za izradu urbanističkih planova dok je 1 općina pokrenula postupak izrade.

Obzirom na ovakvo stanje razvojnih planskih dokumenata u općinama/gradovima, postupak donošenja detaljne planske dokumentacije je dodatno otežan i usložnjen, budući da su upravo razvojni planski dokumenti osnov za donošenje detaljnih planskih dokumenata.

Međutim, pozitivan pokazatelj je da je 5 općina/gradova pokrenulo procedure izrade prostornih planova, pogotovo ukoliko se uzme u obzir činjenica da je Prostorni plan Unsko sanskog kantona u fazi pribavljanja saglasnosti federalnih ministarstva na Prijedlog Plana. Ova činjenica ide u prilog jedinicama lokalne samouprave budući da kad dođu u fazu usvajanja prijedloga svojih prostornih planova, pretpostavka je da će biti usvojen Prostorni plan Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina, kao plan višeg reda sa kojim prostorni planovi općina/gradova moraju biti usklađeni. Kroz svoj rad Zavod pruža stručnu pomoć općinama i gradovima u smislu pripremnih radnji na pristupanju izradi planskih dokumenata i, kroz dosadašnji rad ,evidentirali su da postoje značajno različita tumačenja i nedosljedna primjena odredbi Zakona o prostornom uređenju i građenju, pogotovo u pogledu primjene postojećih planskih dokumenata i rokova važenja istih.

Naime, utvrđeno je da općine/gradovi, pristupaju izradi izmjena i dopuna planskih dokumenata kojima je rok važenja istekao, smatrajući da time produžavaju rok važenja samog osnovnog dokumenta i ovom problemu treba posvetiti dodatna pažnja. Zavod ukazuje na primjetan interes domaćih i stranih investitora, koji su zainteresirani za gradnju poslovnih, proizvodnih i drugih privrednih objekata, a gradovi/općine nemaju adekvatno planirane lokacije za ponuditi i zadržati investitore, što je direktno posljedica neadekvatnog planiranja prostora i nedostatka planskih dokumenata.

Određene općine/gradovi su ovo stanje pokušale ublažiti donošenjem i po nekoliko izmjena i dopuna važećih planskih dokumenata, čime se najčešće samo parcijalno rješava problem neprimjenjivosti planske dokumentacije. Općine/gradovi koji su prepoznali ovaj momenat i značajno su se posvetili donošenju detaljnih planskih dokumenata konkretno za poslovne zone, što je rezultiralo pozitivnim efektom na ukupan privredni razvoj tih jedinica lokalne samouprave. Kantonalni zavod za prostorno uređenje i planiranje u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave sa kojima surađuje na izradi planskih dokumenata, nastoji detektirane probleme, na koje može utjecati, riješiti na najefikasniji mogući način, navodi se u Informaciji Zavoda.

Iz resora Ministarstva privrede Vlada USK je danas donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Budžeta USK za 2021. godinu, Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima u ukupnom iznosu od 300.000 KM.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje predsjednika i ...

Na osnovu odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje direktora Zavoda ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene ...

15.11.2021

Obavještenje kandidatima koji su dužni ...

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita

Javne Nabavke

07.01.2022

Odluka: Usvaja se žalba ponuđača "Sarajevo ...

Preuzmi dokument: Odluka: Usvaja se žalba ponuđača "Sarajevo osiguranje" ...

07.01.2022

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog ...

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma Ured Vlade USK-a 01.01. ...

31.12.2021

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

31.12.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata