300. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

06.01.2022 - 18:13 by Administrator

Premijer Mustafa Ružnić i ministri u Vladi Unsko-sanskog kantona na sjednici, održanoj danas u Bihaću, razmatrali su Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu te Plan i program rada sa finansijskim planom za 2022.godine JU „Direkcija regionalnih cesta USK" Bihać.

Na 300. sjednici članovi Vlade USK, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike prihvatili su prijedlog Odluke o visine premije za 2022. godinu, privremenog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona, te je materijal upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje. Na prijedlog Privremenog UO ZZO USK utvrđena je visina premije za 2022. godinu u iznosu od 20 KM po osiguranom licu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje predsjednika i ...

Na osnovu odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje direktora Zavoda ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene ...

15.11.2021

Obavještenje kandidatima koji su dužni ...

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita

Javne Nabavke

07.01.2022

Odluka: Usvaja se žalba ponuđača "Sarajevo ...

Preuzmi dokument: Odluka: Usvaja se žalba ponuđača "Sarajevo osiguranje" ...

07.01.2022

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog ...

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma Ured Vlade USK-a 01.01. ...

31.12.2021

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

31.12.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata