322. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

14.04.2022 - 11:32 by Administrator

Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj danas u Bihaću, donijeli su Odluku o isplati naknade za treće i svako naredno živorođeno dijete na području Unsko-sanskog kantona u 2022. godini.

- Prijedlogom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike visina ove naknade utvrđena je u iznosu od 430 KM. U toku 2021.godine u ovo pravo uvedeno je 230 korisnica, sa ukupnim izvršenjem od 96.300 KM te je za 2022. godinu u Budžetu planiran iznos od 100 000 KM za ovu namjenu, obrazložio je resorni ministar Muris Halkić.

Na prijedlog Almina Hopovca, ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na današnjoj sjednici, Vlada USK donijela je Odluku o rasporedu sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje za ustanove iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu.

- Odlukom o o rasporedu sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje za ustanove iz nadležnosti  ovog Ministarstva, shodno odobrenim sredstvima u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu,  raspoređuje se iznos od 3.118.299 KM  po dostavljenim zahtjevima ustanova, kazao je ministar Hopovac.

Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta danas je usvojen i Program utroška sredstava - transfer za izdavačku djelatnost. U 2022. godini planiran je iznos od 5000 KM za sufinansiranje troškova štampanja književnih i naučnih djela na osnovu zahtjeva izdavača/ autora.

Nakon razmatranja Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica Sanski Most za 2021. godinu i Programa rada sa finansijskim planom rada za 2022. godinu, Vlada USK nije prihvatila izvještaj za prošlu godinu te je ove materijale uputila na razmatranje Skupštini USK.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

20.05.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

22.04.2022

Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja (Ured ...

14.04.2022

Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim ...

Preuzmi dokument:  Word format:  Javni poziv za dodjelu sredstava ...

14.03.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi oglas: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...