341. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

14.06.2022 - 12:02 by Administrator

Vlada Unsko - sanskog kantona, na danas održanoj sjednici usvojila je nacrt Programa javnih investicija Unsko-sanskog kantona za period 2023.- 2025. Program javnih investicija sadrži podatke o projektima po sektorima i podnosiocima prijedloga projekata, po izvorima, vrsti i načinu finansiranja u trogodišnjem periodu .Osnovni cilj Programa javnih investicija (PJI) Unsko-sanskog kantona je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju. Takođe PJI omogućava rangiranje projekta po određenim kriterijima što daje osnovu za kvalitetnije donošenje razvojnih investicijskih odluka i optimalnu alokaciju razvojnih resursa.

Vrijednost svih projekata je 428.530.640 KM. Vrijednost 114 kandidovanih projekata je 183.167.589 KM, dok je ukupan broj projekata u implementaciji 40 sa ukupnom vrijednosti 190.467.374. Za nastavak realizacije projekata u implementaciji u 2023. godini potrebno je obezbjediti ukupno 43.152.217 KM a
ukupna vrijednost završenih investicija iznosi 4.018.590 KM, navedeno je u nacrtu PJI.

Na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vlada Unsko sanskog kantona dala je saglasnost na tekstove sporazuma o dodjeli grantova drugim nivoima vlasti.
Za projekte sanacije i uređenja lokalnih odlagališta otpada raspoređen je iznos sredstava od 500 000 KM a obuhvaćeni su projekti: nabavka inertnog materijala za prekrivanje deponije Kruškovača Gorjevac-I faza, Grad Bihać; projekat „Unaprjeđenje postojećeg odlagališta komunalnog otpada Meždre-Vlaški do" Grad Cazin; projekat „Unapređenje postojećeg odlagališta komunalnog otpada Meždre-Vlaški do", Grad Bosanska Krupa; projekat "Sanacija deponije Vaganac-vodovodne instalacije" Općina Bosanski Petrovac; projekat "Sanacija i uređenje deponije komunalnog otpada Sanska brda" Općina Sanski Most; projekat „Ograđivanje i održavanje gradske deponije Radića most", izmedu Ministarstva za građenje, Općina Velika Kladuša te implementacija projekta nabavke rovokopača za sanaciju i uređenje deponije Peći u Općini Ključ.

U ukupnoj vrijednosti od 220 000 KM bit će potpisani sporazumi za finansiranje projekata iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja, građenja, energetske efikasnosti i zaštite okoliša. Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša dobio je saglasnost Vlade Kantona da potpiše sporazume za dodjelu grantova: za implementaciju projekta Park Aleja, Sportsko-rekreativna zona Aleja- I faza" u Gradu Bihaću; implementaciju projekta Solar" u Gradu Cazinu; unapređenje energetske efikasnosti zgrade SP 30 ulaz C, D i E u ulici 511.Slavne u Bosanskoj Krupi; izrada energetskog pregleda za zgradu Općine Bosanski Petrovac; „Izgradnja kanalizacione mreže aglomeracije Zdena - ulica Kolonija" u Sanskom Mostu; projekat energetske rekonstrukcija zgrade organa uprave-povećanje energetske efikasnosti u Općini Velika Kladuša; unaprijeđenje energetske efikasnosti i modernizacija javne rasvjete Alina luka u općini Ključ te projekat građenje/izrada probno-eksploatacionog bunara PEB-4 izvorište Musići" u općini Bužim.

Iz resora ovog Ministarstva Vlada USK podržala je i dodjelu granta za implementaciju projekta između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Grada Bihaća a koji se odnosi na uređenje zelenih površina za bavljenje sportom u MZ Kulen Vakuf.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

14.06.2022

Javni oglas za imenovanje zamjenika kantonalnog ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za imenovanje zamjenika kantonalnog pravobranioca ...

14.06.2022

Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

03.06.2022

Javni poziv za Ruralni razvoj - subvencioniranje ...

Preuzmi dokumente: JAVNI POZIV za Ruralni razvoj - subvencioniranje ruralnog ...

20.05.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

09.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2

09.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1

02.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka ...