345. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

01.07.2022 - 11:41 by Administrator

Na danas održanoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona utvrđen je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o javnim priznanjima Unsko sanskog kantona, obrađivača Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida i upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona u daljnju proceduru.

U skupštinsku proceduru upućen je i Dokument okvirnog budžeta Unsko-sanskog kantona na prijedlog Ministarstva finansija. Izrada Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) za trogodišnji period, kao ključnog strateškog dokumenta koji veže vladine politike i budžet, je praksa na većini nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pa tako i u Unsko-sanskom kantonu. DOB je konačni rezultat srednjoročnog procesa planiranja i izrade budžeta i predstavlja moderni proces srednjoročnog planiranja budžeta te je u proteklih nekoliko godina ostvaren veliki napredak u procesu planiranja budžeta izradom srednjoročnih okvira rashoda tj. DOB-a koji se svake godine pripremaju za period za sljedeće tri godine i koji prikazuju srednjoročne makroekonomske i fiskalne projekcije, srednjoročnu fiskalnu strategiju, prioritete potrošnje, te gornje granice rashoda budžetskih korisnika za narednu bu džetsku godinu, kao i preliminarne procjene za sljedeće dvije godine za koje je izvršena projekcija prihoda. Stoga, ovakav proces pripreme DOB-a doprinosi razvoju strateškog planiranja prioriteta i ciljeva vlade Unsko-sanskog kantona i predstavlja osnovni dokument za raspodjelu budžetskih sredstava, navode u Ministarstvu finansija.

Utvrđene su osnovice za isplatu akontacije plaće za korisnike budžeta a Ministarstvo finansija zaduženo je da započne predpripremne radnje i analizu potreba za rebalansom budžeta USK na temelju finansijskih pokazatelja zaključno sa krajem juna dok su ministarstva obrazovanja, unutrašnjih poslova te pravosuđa i uprave zadužena da, u dogovoru sa sindikatima u svojim resorima, pripreme sporazum o visini osnovice za obračun plate za 2022. godinu.

Iz budžeta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta odobreno je, po zahtjevu Univerziteta u Bihaću, 20 000 KM za osiguranje sredstava za prevoz studenata Biotehničkog i Pedagoškog fakulteta od grada do kampusa Grmeč.

Na prijedlog ministrice privrede Samre Mehić Vlada Unsko-sanskog kantona danas je usvojila Program utroška sredstava - tekući grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima - grantovi nižim nivoima vlasti u ukupnom iznosu od 299.500 KM. Odlukom o kriterijima i postupku dodjele ovih sredstava putem Ministarstva privrede definisano je da će se sredstva koristiti za sufinansiranje projektnih aktivnosti koje se odnose na unapređenje postojeće turističke ponude i organizaciju turističkih manifestacija na osnovu zahtjeva koje su općine i gradovi dostavili.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

10.08.2022

Poziv na konsultacije na Strategiju za prevenciju ...

Korupcija je ozbiljan problem u savremenom svijetu koja je, u različitim oblicima ...

14.06.2022

Javni oglas za imenovanje zamjenika kantonalnog ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za imenovanje zamjenika kantonalnog pravobranioca ...

14.06.2022

Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

03.06.2022

Javni poziv za Ruralni razvoj - subvencioniranje ...

Preuzmi dokumente: JAVNI POZIV za Ruralni razvoj - subvencioniranje ruralnog ...

Javne Nabavke

02.08.2022

Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga interne ...

Preuzmi dokument: Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga interne reprezentacije ...

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

09.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2

09.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1