356. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

11.08.2022 - 20:48 by Administrator

Članovi Vlade USK na sjednici, održanoj danas u Bihaću, razmatrali su i prihvatili Informaciju o zahtjevima kantonalnih organa uprave u vezi sa potrebama za rebalansom Budžeta Unsko - sanskog kantona za 2022. godinu te je zaduženo Ministarstvo finansija da krene u aktivnosti na pripremi rebalansa Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu.

- Skupština Unsko-sanskog kantona je na 10. vanrednoj sjednici održanoj 16.02.2022 godine, donijela Budžet Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu i Zakon o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu, kojim je propisano da se Budžet Kantona izvršava po prioritetima i to: krediti, plaće, doprinosi naknade zaposlenima, obaveze iz prethodne godine, beneficije za socijalnu zaštitu, izdaci za boračku populaciju, subvencije u poljoprivredi i privredi te ostali izdaci. Ova Vlada je ispoštovala navedene prioritere, te je u skladu s istima izvršavala Budžet za ovu godinu ali zbog novih ekonomskih i socijalnih okolnosti te enormnih poskupljenja i inflacije tj, divljanja cijena hrane i energenata, potrebno je barem donekle za najugroženije kategorije stanovništva ali i za sve ostale građane budžetskim preraspodjelama ublažiti ekonomski šok. Kako najveća inflacija nakon rata zahtjeva drugačije sistemske mjere pomoći građanima i privredi koje će se finansirati budžetom koji mora pratiti stanje u realnom životu, smatram potrebnim donošenje seta interventnih ekonomsko-socijalnih mjera i nove stimulativne mjere za privredu i poljoprivredu te veća ciljana socijalna davanja kao i druge do sad ukazane potrebe po resorima. Sa zahtjevima za dodatnim sredstvima u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu, obratili su se kantonalni organi uprave, uglavnom zbog problema s operativnošću poslovanja zbog nedostatka sredstava po resorima, zbog čega je potrebno pristupiti aktivnostima na pripremi rebalansa Budžeta Unsko sanskog kantona za 2022. godinu, a sve u cilju omogućavanja realizacije planiranih ciljeva utvrđenih godišnjim programima rada za 2022. godinu, kao i realizacije investicija i izmirenja obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima i dinamikom njihovog dospjeća, obrazložio je premijer USK Mustafa Ružnić.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

21.09.2022

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

25.08.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

17.08.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju sekretara ...

10.08.2022

Poziv na konsultacije na Strategiju za prevenciju ...

Korupcija je ozbiljan problem u savremenom svijetu koja je, u različitim oblicima ...

Javne Nabavke

06.09.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

16.08.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 16.08.2022.

02.08.2022

Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga interne ...

Preuzmi dokument: Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga interne reprezentacije ...

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.