357. sjednica Vlade USK

21.08.2022 - 20:23 by Administrator

Na održanoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, prihvaćena je Informacija o pripremi i izradi Prostornog plana Unsko - sanskog kantona za period od 20 godina.

- Radi se o opsežnom dokumentu, čija izrada podrazumijeva kordinaciju, usaglašavanje i saglasnosti gradskih/općinskih organa uprave, kantonalnih organa uprave i federalnih organa uprave i institucija. Prije upućivanja Prijedloga Prostornog plana Unsko-sanskog kantona Vladi i Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje i usvajanje, Ministarstvo mora shodno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Zakonu o vodama dobiti saglasnost Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a također i, shodno Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, saglasnost Federalnog ministarstvo prostornog uređenja, kaže resorni ministar Adnan Alagić.

Zaduženo je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša da pokrene proceduru u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i nadležnostima i pristupi utvrđivanju općeg interesa na 3.025.80 ha poljoprivrednog zemljišta Prve agrozone, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te da konsultira jedinice lokalne samouprave i da pribavi njihovo mišljenje u roku od 10 dana.

Iz resora ovog Ministarstva danas je prihvaćena i Informacija o projektu COMPOSE PLUS sa Studijom mogućnosti iskorištavanja solarne energije na javnim objektima na području Unsko-sanskog kantona.

- Implementaciju projekta COMPOSE PLUS financirala je Evropska unija kroz Interreg Mediteranski program. Projekat je Implementiran u periodu 01.03.2021. - 30.06.2022., a ukupna vrijednost projekta iznosila je 500.000 EUR za sve partnere na projektu koji je bio prekograničnog karaktera i u kojem je učestvovalo 12 projektnih partnera iz sedam zemalja. JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona" Bihać bila je projektni partner u Bosni i Hercegovini, dok je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša bilo pridruženi partner na projektu. Nakon upoznavanja sa ključnim aktivnostima projekta COMPOSE PLUS i edukacije, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša usaglasilo je sa Regionalnom energetskom agencijom Sjever iz Koprivnice da se u sklopu projekta izradi Studija mogućnosti iskorištavanja solarne energije na javnim objektima na području USK. Ministarstvo se stavilo na raspolaganje nosiocu izrade Studije, te je aktivno učestvovalo u svim koracima izrade. Odabran je 41 javni objekat sa područja Unsko-sanskog kantona gdje se vodilo računa o zastupljenosti svih gradova/općina USK i u junu 2022. godine uspješno su okončane sve aktivnosti te je Ministarstvu uručena završena Studija mogućnosti iskorištavanja solarne energije, informisao je ministar Alagić.

Vlada USK dala je danas saglasnost na tekst sporazuma o dodjeli granta za implementaciju projekta rehabilitacije puta prema groblju u Velikom Radiću i projekta zamjene pumpi za vodu u povratničkom naselju Jasenica, između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Grada Bosanska Krupa.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

21.09.2022

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

25.08.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

17.08.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju sekretara ...

10.08.2022

Poziv na konsultacije na Strategiju za prevenciju ...

Korupcija je ozbiljan problem u savremenom svijetu koja je, u različitim oblicima ...

Javne Nabavke

06.09.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

16.08.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 16.08.2022.

02.08.2022

Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga interne ...

Preuzmi dokument: Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga interne reprezentacije ...

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.