362. sjednica Vlade Unsko - sanskog kantona

16.09.2022 - 12:46 by Administrator

Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona i članovi Vlade Kantona održali su 362. sjednicu.

- Na 362. sjednici donijeli smo nekoliko važnih odluka, uključujući usklađivanje kantonalnog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom kojim se utvrđuje jedinstven iznos naknada za dječji doplatak i naknada za porodilje. Vlada USK je internom raspodjelom osigurala sredstva za isplatu naknada za porodilje van radnog odnosa. Također smo podržali projekte energetske efikasnosti koje će resorna ministarstva realizirati u saradnji sa UNDP-om i započinjemo novi program podrške privredi. Dali smo saglasnost na odluku kojom će biti odobreno 150 000 KM za stipendije studentima sa područja USK, iz budžeta Ministarstva obrazovanja, izjavio je premijer USK.

Na današnjoj sjednici Vlada Unsko-sanskog kantona razmatrala je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.
Muris Halkić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike obrazložio je da je riječ o usklađivanju sa federalnim Zakonom a izmjene tretiraju dječji doplatak koji će se ubuduće isplaćivati iz budžeta FBiH i iznosiće 19 posto od iznosa najniže plate na području Federacije, te naknade za porodilje koje nisu u radnom odnosu a koje će, od oktobra, biti isplaćivane u iznosu od 55 posto najniže plate na području FBiH.

Iz resora Ministarstva privrede Vlada USK danas je donijela Odluku o kriterijima i postupku dodjele sredstava odobrenih u Budžetu USK za 2022. godinu putem Ministarstva privrede sa pozicije tekući transferi neprofitnim organizacijama te Program utroška sredstava po Odluci o kriterijima i postupku dodjele sredstava odobrenih u Budžetu USK za 2022. godinu putem Ministarstva privrede sa pozicije tekući grantovi neprofitnim orgnizacijama.

Ministrica privrede Samra Mehić kaže da je za ovu namjenu planiran iznos od 100 000 KM a uskoro će biti objavljen javni poziv za dodjelu sredstava za podršku projektima neprofitnih organizacija tj udruženja i komora.

Na prijedlog Almina Hopovca, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na danas održanoj sjednici, usvojen je Program utroška sredstava za isplatu stipendija ovog Ministarstva. Stipendije ovog ministarstva iznosiće 300 KM mjesečno, kazao je ministar Hopovac.

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

30.12.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.12.2022

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

22.11.2022

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u Općini ...

22.11.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta - prijem ...

Preuzmi dokument: PDF format: Javni oglas za popunu radnog mjesta ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...