401. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

06.03.2023 - 17:34 by Administrator

Na 401.sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, održanoj danas u Bihaću, između ostalog, razmatrane su i upućene u skupštinsku proceduru Informacija o stanju nasilja u porodici na području USK te Informacija o stanju sigurnosti od vršnjačkog nasilja u školama na području Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova broj KD nasilja u porodici u 2022.godini je u porastu za 10, u odnosu na 2021.godinu a nasilje u porodici je najizraženije na području Općine Velika Kladuša, gradova Bihać i Cazin, dok je najmanje izraženo na području općina Bosanski Petrovac i Bužim. Pored krivičnih djela iz KZ FBiH nasilje u porodici je evidentirano i u grupama krivičnih djela protiv života i tijela, protiv spolne slobode i morala i u grupi krivičnih djela protiv porodice i mladeži. U 2022.godini nadležnim sudovima podneseno je 179 zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera.

Ohrabruje trend porasta svijesti žrtava da nasilje prijave nadležnim institucijama ali je i dalje evidentna nedovoljna educiranost građana u ovoj oblasti. Žrtve nasilja u porodici iz raznih razloga ne prijavljuju uvijek policiji, niti centrima za socijalni rad, te je neophodan dalji proaktivni rad na njihovom otkrivanju kao i poboljšati uslove za rad sa žrtvama nasilja kroz opremanje adekvatnih prostorija u svim općinama/gradovima na području USK.

Stanje vršnjačkog nasilja u 2022.godini, u odnosu na 2021.godinu karakteriše povećanje ukupnog broja slučajeva vršnjačkog nasilja, a smanjenje broja počinilaca i broja žrtava.

Organizacione jedinice Uprave policije u 2022.godini evidentirale su ukupno 45 slučaja vršnjačkog nasilja, što je za 4 ili 9,8% više, u odnosu na 2021.godinu. Ukupno je evidentirano 56 počinioca vršnjačkog nasilja, što je za 14 ili 20% manje, u odnosu na 2021.godinu i 40 žrtava vršnjačkog nasilja, što je manje za 12 ili 23%.

Činjenica je da se najveći broj slučajeva vršnjačkog nasilja rješava na nivou škola - porodica – centar za socijalni rad, bez prisustva policije te da ima slučajeva da se iz straha ili drugih razloga jedan dio slučajeva vršnjačkog nasilja ne prijavljuje, naročito kada je u ranoj fazi, tako da se ono produžava, žrtva trpi, a počinioc ostaje nekažnjen.

Zbog toga su neophodne kvalitetne edukacije ne samo djece, već i roditelja, prosvjetnih radnika, te službenika centara za socijalni rad i policijskih službenika, navodi se u informaciji MUP-a USK.
Na današnjoj sjednici članovi Vlade USK dali su saglasnosti na tekst protokola o saradnji između Vlade Unsko-sanskog kantona i programa Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini (SDG2BiH) te ovlastili Mustafu Ružnića, premijera Unsko-sanskog kantona da, u ime Vlade Unsko-sanskog kantona, potpiše protokol o saradnji. Protokol je zasnovan na Memorandumu o razumijevanju između Vlade Unsko-sanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) a SDG2BiH ima za cilj podržati vlasti u Bosni i Hercegovini u njihovim naporima i napretku prema ostvarenju Ciljeva održivog razvoja (SDG). Realizacija Programa će se ostvarivati kroz dva povezana i međusobno jačajuća rezultata, implementirana na svim razinama vlasti u BiH, a koji su u direktnoj vezi sa planiranjem, provedbom, praćenjem i izvještavanjem te aktivnim sudjelovanjem i doprinosom kantonalnih i lokalnih vlasti u provedbi Okvira ciljeva održivog razvoja u BiH. Opći cilj SDG2BiH je doprinijeti ubrzanom ostvarenju Ciljeva održivog razvoja u BiH podržavajući sisteme javnog upravljanja, te angažman privatnog sektora prema zelenom i inkluzivnom rastu i razvoju zajednice. Program će podržati vlasti u BiH u njihovim aktivnostima da unaprijede svoje mehanizme i kapacitete, a sve u cilju postizanja ciljeva održivog razvoja definiranih dokumentom Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja BiH.

Prihvaćena je Informacija o planiranim sjetvenim površinama u proljetnoj sjetvi 2023. godine na području Unsko-sanskog kantona

Prema podacima koje je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prikupilo od općinskih/gradskih službi za poljoprivredu sa područja Unsko-sanskog kantona u proljetnoj sjetvi planirano je posijati oko 25,30% ukupnih oraničnih površina, što je daleko ispod mogućnosti ovog Kantona. Ako se uzme u obzir da se u ozimoj sjetvi zasije oko 10 000 ha oraničnih površina, dolazi se do podatka da se samo oko 40% raspoloživih oraničnih površina obrađuje te je potrebno hitno donijeti mjere koje će imati brz efekat u proizvodnji hrane na Unsko-sanskom kantonu s ciljem osiguravanja sigurnosti opskrbe hranom stanovništva te poduzeti niz aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju stanja agrara na području USK, navode u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz prijedlog mjera koji pored direktnih podrški proizvodnji podrazumijeva izdvajanje značajnijih sredstva za ruralni razvoj i kapitalna ulaganja u poljoprivredi.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

30.12.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.12.2022

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

22.11.2022

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u Općini ...

22.11.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta - prijem ...

Preuzmi dokument: PDF format: Javni oglas za popunu radnog mjesta ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...

Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava