Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona

19.08.2020 - 16:46 by Administrator

U Bihaću je danas održan prošireni sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK, kojem su bili prisutni i predstavnici: IOM, UNHCR, DRC i OSCE. Zbog pogoršane situacije, izazvane posljedicama prekomjernog priliva migranata na ovo područje, čime je ugroženo javno zdravlje, sigurnost i prava građana USK, Operativna grupa Unsko-sanskog kantona donijela je, na današnjem sastanku, nove zaključke s ciljem daljeg očuvanja sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije. 
1. Operativna grupa podržava odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva da se pooštre mjere Naredbe KŠMZ od 13.marta 2020. ( http://vladausk.ba/…/5e861a79581e62.49011277_Naredba%20od%2… ) a koja podrazumijeva:
- Zabranu ulaska migranata na područje USK, van trenutnog prihvatnog kapaciteta kampova,
- Zabranu prevoza migranata svim prevoznim sredstvima
- Zabranu kretanja migranata i okupljanja na javnim površinama
- Zabranu pružanja usluga smještaja migrantima
2. Zadužuje se Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK da na ulazima na područje Kantona postavi stalne punktove i spriječi dodatni priliv migranata
3.Zabranjuje se prodaja voznih karata u javnom prevozu migrantima
4. Zadužuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da, zajedno sa pripadnicima MUP-a USK, u okvirima nadležnosti, vrši kontrole prevoznika koji prevoze migrante te da, u takvim slučajevima pokrene postupak oduzimanja licenci, kao i pojačane kontrole iznajmljivača smještaja migrantima
5. Od Ministarstva sigurnosti Vijeća ministara BiH se traži da, zajedno sa predstavnicima UN agencija, u roku od pet dana izmjesti maloljetne migrante bez pratnje u centre van USK
6. Od pravosudnih institucija se traži da uzmu u prioritet rada predmete i sankcionišu osobe identifikovane kao lica koja narušavaju javni red i mir i čine krivična djela samovlašća kao i druga krivična djela kojima usložnjavaju situaciju na terenu uzrokovanu migrantskom krizom 
7. Ostaju na snazi svi zaključci Operativne grupe koji se odnose na aktivnosti postupnog zatvaranja kampova Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje predsjednika i ...

Na osnovu odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje direktora Zavoda ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene ...

15.11.2021

Obavještenje kandidatima koji su dužni ...

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita

Javne Nabavke

29.11.2021

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

18.11.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2021.

16.11.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

16.11.2021

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, ...

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, brusilica i instrumenata