Obuka štabova civilne zaštite USK-a

12.05.2022 - 10:58 by Administrator

Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona organizovala je jednodnevnu obuku štabova civilne zaštite, i to za Kantonalni Štab i gradske/općinske štabove civilne zaštite koja je održana 10.05.2022.godine.

Obuku su realizovali predavači Federalne uprave civilne zaštite na temu “Odgovor na prirodne i druge nesreće”.

U programu obuke obrađena su tri modula u okviru kojih su razrađeni:

  • organizacija i funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja, zakonski osnov, planska dokumenta i uloga i zadaci operativnog centra civilne zaštite;
  • aktiviranje i funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja u slučaju nastanka prirodne i druge nesreće, djelovanje štaba civilne zaštite, angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite u slučaju nastanka prirodne i druge nesreće i vrste akata koje donosi štab civilne zaštite; 
  • finansiranje zaštite i spašavanja u prirodnim i drugim nesrećama, izvori, uslovi i način korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, donošenje odluka o korištenju sredstava posebne naknade i provođenje javnih nabavki u vrijeme proglašenja stanja prirodne i druge nesreće;

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

20.05.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

22.04.2022

Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja (Ured ...

14.04.2022

Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim ...

Preuzmi dokument:  Word format:  Javni poziv za dodjelu sredstava ...

14.03.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi oglas: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...